Tjänstemän och politiker — lyssna på lärarna

Frågan om att låta elever betygsätta lärare är svår för de ansvariga i Sollentuna (den 18 februari). De ger ett besked till lärarna och ett annat till rektorerna, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i Svenska Dagbladets Brännpunkt den 22 februari 2010. 

Rektorerna får veta att det är just de som äger utvärderingen som ska göras. Lärarna får veta att det istället är de som äger utvärderingen.

Lärare är inte emot utvärdering i sig, den är nödvändig, men man vill med rätta äga hur utvärderingen används. I Sollentuna säger lärarna till oss att de vill använda utvärdering för att utveckla sin undervisning. Ta fram frågor, sammanställa och göra en analys och sedan delge sin chef positiva faktorer och eventuella brister under medarbetarsamtalet. Dessa följs upp för att ingå i en kontinuerlig dialog. 

Detta struntar skolchef Peter Fredriksson och kommunalråd Maria Stockhaus dock i. De säger sig ta elevernas rätt till bra undervisning på allvar, men de bryr sig inte om att involvera lärarna. Det främjar inte ett förtroendefullt samarbete.  

Vi vet också med bestämdhet att betygen eller omdömena nu ska kopplas direkt till lärarnas löneutveckling, vad än Fredriksson och Stockhaus skriver. Tyvärr kommer det också att försvåra Sollentunas möjlighet att förbättra resultaten i skolan. 

Det är fel att nyttja utvärderingar som underlag i lönesättningen. Utvärderingar tillsammans med eleverna kan, rätt använda, förbättra undervisningen. Felet är att här handlar det om att eleverna ska sätta graderade betyg på lärarna, betyg som sedan ska användas vid lönesättning.


Resonemang som förs fram om att elever bör få sätta betyg på lärare, eftersom lärare sätter betyg på elever håller inte. Lärarna i år 1—7 sätter inte betyg. Men lärare har i uppdrag från staten och utbildning för att sätta betyg på elevernas kunskaper från åttonde klass på våren till och med hela gymnasieskolan.

 

 

Lärare måste ges möjlighet och tid att utvecklas i skolan, men då måste tjänstemän och politiker lyssna på lärarna. Att man i Sollentuna valt att köra över lärarna — och strunta i relevant och världsledande forskning om utvärdering — inger inte förtroende.

 

 

METTA FJELKNER


ordförande Lärarnas Riksförbund

 

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55