Sifferlösa avtal - nej tack!

Den offentliga sektorns avtalsrörelse har börjat. När arbetsgivarna presenterat sin inriktning för kommande avtalsrörelse vill de ha avtal utan siffror. Motiveringen är att de inte vill teckna avtal som hotar välfärden. 

Publicerad

Vi delar arbetsgivarnas uppfattning att det fortfarande råder ett besvärligt ekonomiskt läge och att det måste beaktas när vi nu påbörjar en avtalsrörelse. 

Men arbetsgivarnas retorik om att facken ska ta sitt samhällsansvar och acceptera sifferlösa avtal klingar falskt. Under den högkonjunktur som föregick den nuvarande ekonomiska recessionen var det just vad vi gjorde. Vi tog vårt samhällsansvar och accepterade måttfulla löneökningar. 

Vi menar att det nu istället är arbetsgivarna som glömmer sitt ansvar genom att med hänvisning till lågkonjunkturen försöka tvinga igenom sin idé om sifferlösa tillsvidareavtal. 

Kunnig och kompetent personal är den viktigaste faktorn för att värna välfärden. Den ekonomiska krisen ökar trycket på våra medlemmar. Deras arbetsinsats med att leda, planera och producera de offentliga tjänsterna är en förutsättning för bibehållen hög kvalitet i välfärden även i ett svårt ekonomiskt läge. Därför är det en självklarhet att de ska ha en rimlig kompensation för sina ökade arbetsinsatser. 

Vi är övertygade om att Sverige har möjlighet att ta sig ur den ekonomiska krisen på ett sätt som stärker både den svenska ekonomin och vår välfärd. Detta förutsätter dock att fack och arbetsgivare samarbetar kring hur våra resurser används på bästa sätt i verksamheterna inom den gemensamma välfärden. 

Vi — liksom våra arbetsgivare — vet också att det snart kommer andra dagar där brist på arbetskraft kommer att vara ett reellt problem. Det pågår just nu en stor generationsväxling i offentlig sektor. Och både fack och arbetsgivare har hittills varit angelägna om att tillsammans upprätthålla förtroendet för vår gemensamma välfärd.  Ska den starka tilltro till välfärden som finns i samhället fortleva kräver det att offentlig sektor klarar av att rekrytera personal med hög kompetens och kunnande, som kan utveckla verksamheten och ytterligare öka kvaliteten.  Den offentliga sektorn måste locka ung och välutbildad arbetskraft. Då krävs konkurrenskraftiga löner och goda villkor. 

Därför kommer vi inte att acceptera några sifferlösa centrala avtal som arbetsgivarna kan förvandla till rena nollavtal lokalt. 

Vi vill genomföra en klok lönerörelse 2010 som kan ses som en investering i utvecklad välfärd både idag och imorgon. 

Metta Fjelkner, förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund

Eva Nordmark, förbundsordförande i Fackförbundet SKTF

Anna-Karin Eklund, förbundsordförande i Vårdförbundet

Annette Carnhede, förbundsordförande i Fackförbundet ST

Eva-Lis Sirén, förbundsordförande i Lärarförbundet

Christin Johansson, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR

Jan Karlson, förbundsordförande i Polisförbundet

Lars Fresker, förbundsordförande i Officersförbundet 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55