Vi kräver en satsning på en statlig skolakut

Lärarnas Riksförbund uppmanar Folkpartiet, som nu samlas till riksmöte den 13-14 mars i Västerås, att arbeta för att regeringen inrättar en Skolakut. Läs debattartikel av Metta Fjelkner i VLT. 

Folkpartiet är det enda riksdagsparti som talat tydligt om behovet av ökat statligt ansvar för skolan. Partiledaren och utbildningsministern Jan Björklund säger till och med att han vill ha en statlig skola. Många lärare håller med. Men om han menar allvar måste nu Folkpartiet påverka sina alliansbröder och -systrar.

Nyligen presenterade Lärarnas Riksförbund rapporten Från byråkrati till undervisning - en finansieringsmodell för framtidens skola. Där visar vi att det finns nära fem miljarder kronor som kan satsas på ett bättre sätt för att höja kunskapsresultaten i skolan.

Lärarnas Riksförbunds förslag för ny finansiering för skolan innebär en radikal satsning på undervisningen. Med det kan man höja andelen som går till undervisning från 50,1 procent till 60,8 procent av totalkostnaden.

I stället för att lägga en ny ”kunskapsmiljard”, som Folkpartiets allianskollega Centern för fram, vill vi flytta resurser från byråkrati till undervisning. Det handlar om att våga prioritera och stärka undervisningen i skolan.

Vi menar att skolan inte ska få pengar att förbättra elevernas resultat först efter det att de redan förbättrat dem. Nej, vill vi sätta in rejäla undervisningsresurser där de behövs. Det positiva med förslag om en statlig kunskapsmiljard är att Folkpartiets allianskollega tar de första stegen från extrem decentralisering av skolan mot ökad statlig styrning.

Lärarnas Riksförbund uppmanar Folkpartiet, som nu samlas till riksmöte den 13-14 mars i Västerås, att granska den rapporten. Vi önskar att man utgår från den för att hitta en modell som politikerna kan börja diskutera. Folkpartiet måste arbeta för att öka förståelsen i regeringen att finansieringen och styrningen av skolan måste ändras på sikt.

Men för att omedelbart göra något för de kommuner som just nu befinner sig i en svår ekonomisk situation och, liksom exempelvis Södertälje, inte klarar en bra skolgång åt alla sina ungdomar och elever behövs akuta åtgärder. Därför kräver Lärarnas Riksförbund att Jan Björklund och regeringen inrättar en Skolakut. Det finns flera kommuner med ansträngd ekonomisk situation, där behovet är stort att kunna säkra kvalitén i skolan.

Allt tydligare framgår att det skapas ett A- och B-lag mellan kommuner. Det är inte acceptabelt. Staten måste välja väg och garantera långsiktigheten för den nationella skolan. Vi kräver därför att regeringen satsar på en statlig Skolakut till särskilt utsatta kommuner.

En Skolakut är just vad det låter som, en lösning i ett akut skede för att rädda elever i kommuner i en svår ekonomisk situation. Lärarnas Riksförbund har tidigare påtalat behovet av att staten tar ett större ansvar för skolan så att inte lokala politiker, som i Södertäljefallet, tvingas välja bort kvaliteten på undervisningen på grund av att den kommunala ekonomin inte tillåter det. Jag hoppas att Jan Björklund lyssnar och inte bara lägger ansvaret på kommunerna. De må vara ansvariga till del, men regeringen måste ändå ta det övergripande ansvaret för alla medborgares rätt till bra undervisning.

Det handlar om att prioritera vart resurserna för skolan går. Sverige måste på sikt satsa åtminstone lika mycket på undervisning som övriga OECD-länder gör.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55