Socialdemokratiskt stöd i lärarnas viktigaste fråga gör skolan bättre

Nyligen gick nio tunga socialdemokratiska kommunalpolitiker ut med ett starkt ställningstagande för lärarna. På Dagens Nyheters debattsida (31/3) kritiserade de ledningen för SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, för att man i avtalsrörelsen väljer ta strid med lärarkåren kring den känsliga arbetstidsfrågan. 

Publicerad

De skrev bland annat:
"Som ansvariga socialdemokratiska kommunpolitiker med ambitionen att se till att alla elever når målen vill vi inte söka strid med lärarna. Vi menar att en strid om arbetstiden mot lärarnas fackliga organisationer inte löser den svenska skolans problem. Att konfrontativt driva en förändring av arbetstiden mot lärarkårens vilja är i stället fel och kontraproduktivt."

Använda sin tid på bästa sätt

Detta var ett tecken på att något håller på att hända i det politiska landskapet för skolan i SKL. Hittills har man menat att lärarna måste kontrolleras mer om kunskapsresultaten i skolan ska höjas.

Lärarna ska inte själva få lägga upp sitt arbete med förberedelser samt efterarbete av undervisningen på annan plats än i skolan. Det ska rektor detaljstyra. En verklighetsfrämmande syn för den som inser att lärare måste tilltros förmåga att använda sin tid på bästa sätt för att vi ska kunna höja resultaten i skolan.

Det är beklagligt att de fackliga organisationerna haft mycket svårt att komma till tals med SKL:s förhandlingsdelegation, som under ledning av moderaten Ingela Gardner Sundström kallar lärarnas arbetstidsavtal, som fack och arbetsgivare tecknat gemensamt, för "ett fackligt veto"!

Förstår lärarnas arbetsvillkor

Vi behöver politiker som förstår lärarnas arbetsvillkor. Bara så kan vi få självständiga lärare och nå förbättrade skolresultat. Därför är det väldigt välkommet med det tunga utspelet från socialdemokratiska kommunpolitiker som inser lärarnas värde.

Lärarnas Riksförbund kan inte annat än att i varje bokstav hålla med när de skriver: "Framtidens skola formas i en konstruktiv dialog om innehållet mellan politiker, skolhuvudmän och lärare - inte genom att i en maktkamp demonstrera en fackföreningsfientlig politik. Därför kräver vi att SKL omprövar kravet om ändrade arbetstider för lärarna.". Efter det socialdemokratiska utspelet kom snabbt stöd från Lotta Edholm, Folkpartiets skolborgarråd i Stockholm och en av landets tyngsta skolpolitiker. Hon utgick från att SKL i de kommande förhandlingarna kommer att släppa kravet på slopande av förtroendearbetstiden för lärare.

Den svenska skolan står inför stora förändringar, de flesta av dessa stöds av landets lärare. Men just nu ser vi hur den borgliga majoriteten i SKL motarbetar reformerna. Företrädare för regeringspartierna i SKL måste inse vad de gör mot svensk skola och lärarkår. Om vi ska få en verklig skolutveckling måste vi på alla nivåer fokusera på att få skolan att fungera bättre - för alla elever!

Kaos och avprofessionalisering

Vi behöver se mer av förtroende, tillit och respekt för lärarna. Idag finns det inget stöd i lärarkåren för att göra förändringar av arbetstiden uppifrån. Dessa kan endast genomföras om de växer fram i skolan och för det krävs lugn och ro och en tydlig inriktning mot skolans kärnuppdrag.

Vi undrar om det inte finns fler ansvarsfulla kommunpolitiker som inser vad som kan hända med svensk skola om SKL får som de vill. Annars väntar enbart kaos och en avprofessionalisering av lärarkåren. Och det har Sverige inte råd med.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55