Tappa inte bort de unga lärarna i avtalsrörelsen

Varje dag går fler än 100 000 lärare till sin arbetsplats i skolan. De ansvarar för att ge över en miljon barn och ungdomar en utbildning av hög kvalitet i en trygg och utvecklade miljö. 

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Det är också en arbetsplats som måste spegla hela samhället, människors olika bakgrund, erfarenheter och förmågor. Tyvärr håller kraftigt sjunkande kommunala skatteintäkter, i kombination med principen att nyanställda får gå först vid nedskärningar, på att urholka mångfalden. 

I rapporten Vem blir vad och varför? som tagits fram av Lärarnas Riksförbund kan vi se att dagens unga inte attraheras av läraryrket. Trots att mer än en tredjedel av blivande jurister, läkare och socionomer anger att de övervägt läraryrket har de valt en annan yrkeskarriär. Skälen till detta är fram för allt arbetsmiljön och otillfredsställande löner. 

Siffrorna är speciellt oroande i ljuset av den generationsväxling som pågår just nu i lärarkåren. Krympande skolbudgetar ger knappast utrymme för attraktiva arbetsplatser vare sig vad gäller löner eller arbetsmiljö. Det svaga ekonomiska läget innebär också att skolorna inte kan behålla och nyanställa nyexaminerade lärare. 

Det är beklagligt. Den färska akademiska kompetens som unga lärare tillför behövs för garantera en modern och konkurrenskraftig utbildning. Om många unga lärare tvingas lämna sina jobb på grund av nedskärningar får vi en lärarkår med alldeles för hög medelålder. Därtill riskerar vi ett kunskapstapp när den äldre generationen pensionerats utan att först ha överlämnat sina erfarenheter och kunskaper till sina efterträdare. 

Så trots att det just idag finns ett överskott av lärare vet vi att det inom kort kommer en tid då en välutbildad lärare är bristvara. Som företrädare för över 80 000 grundskole- och gymnasielärare kan jag också tala för 100 000-tals föräldrar och skolbarn. Mångfald i skolan och tillräckligt goda villkor för att locka den bästa arbetskraften till läraryrket, ligger i allas intresse. När kommande generationers gymnasieelever gör sitt yrkesval måste läraryrket vara ett attraktivt alternativ. Och skolan måste välkomna unga lärare med öppna armar. 

Den pågående avtalsrörelsen handlar därför såväl om våra barns utbildning i morgon, som mina medlemmars lön idag. Skolväsendet måste utgöra ett attraktivt val för unga, begåvande människor. En förutsättning för detta är förstås konkurrenskraftiga löner och goda villkor. 

Sifferlösa centrala avtal är knappast rätt sätt att locka kvalificerad arbetskraft till en lärarkarriär! 

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55