Satsa på kvalitet i högskoleutbildningen

Att satsa på högskolans grundutbildning är nödvändigt, skriver Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner med representanter för Saco, i Göteborgs-Posten. 

Publicerad

Utbildningssystemet är en stor post i statens budget, ungefär 20 miljarder kostar grundutbildningen på universitet och högskolor. Väljarna tycker det är viktigt att kvaliteten är hög: 86 procent av akademikerna tycker att ökad kvalitet i det svenska utbildningssystemet spelar roll när de bestämmer vilket parti de ska rösta på. Detta visar Sacos valundersökning. Det är därför mycket glädjande att både alliansen och de rödgröna lyfter utbildningsfrågorna i sina respektive valplattformar. 

Vi är bekymrade över den utveckling vi sett i högskolan under en lång tid. På alltför många utbildningar får studenterna för lite undervisning, ibland så lite som tre till fyra timmar i veckan. Anknytningen till arbetslivet och arbetsmarknaden är alldeles för svag på alldeles för många utbildningar. Detta får konsekvenser, inte bara för studenterna som får en sämre utbildning, utan också för arbetsgivarna som får en sämre utbildad arbetskraft.

Rusta studenterna för arbetsmarknaden 

En låg utbildningskvalitet innebär att vi står sämre rustade att möta framtidens utmaningar – energifrågor, miljöfrågor och sjukvårdsfrågor. För att lösa framtidens problem måste vi våga satsa redan i dag, och satsa på utbildning. 

De akademiska utbildningarna måste kunna rusta studenterna för arbetsmarknaden. Det är ohållbart om nyexaminerade studenter lämnar högskolan utan de kunskaper som arbetsmarknaden kräver, på grund av bristande resurser och bristande arbetslivsanknytning i utbildningen. 

Målsättningen måste vara minst tio timmars undervisning i veckan på alla akademiska utbildningar, möjlighet till praktik inom utbildningen för alla studenter som vill praktisera, mer studie- och yrkesvägledning under studietiden, och mer samverkan mellan högskolorna, arbetsgivare och näringsliv. Och all utbildning ska förstås vara väl förankrad i forskning. 

En ordentlig satsning på högskolans grundutbildning är nödvändig, oavsett vilket block som får väljarnas förtroende efter valet. Det är därför hoppfullt att båda regeringsalternativen har ambitioner att förbättra kvaliteten i högskolan, och ge studenterna fler timmar med sina lärare. Men vi tror att politikerna kan ännu lite bättre, om de tar gemensamma krafttag för den högre utbildningen och arbetar över partigränserna.

Behövs en långsiktig vision

Vi eftersträvar ett kunskapssamhälle för alla, med hög kunskapsnivå, högt välstånd och stor individuell valfrihet under ansvar. Detta kräver en högskola som förbereder studenterna på en tuff och ombytlig arbetsmarknad. Det kräver lärare som har en stark grund i forskningen. Det kräver att finansieringen av högskolan inte sakta gröps ur. 

Det är dags att lyfta blicken mot högskolan och ta dess plats i samhället på allvar. Sverige behöver en långsiktig vision för syftet och finansieringen av den svenska högskolan. Det krävs att utbildningskvaliteten blir en prioriterad framtidsfråga för nästa regering, men även för regeringarna efter den. Låt inte utbildningsfrågorna stanna vid goda ambitioner. 

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Anna Ekström, ordförande Saco 

Lisa Gemmel, ordförande Saco Studentråd

Mikael Igelström, ordförande Civilekonomerna 

Laila Strunke, ordförande Sveriges Arkitekter

Anitha Wijkström, ordförande SRAT 

Karin Linder, ordförande DIK 

Eva Nilsson Bågenholm, ordförande Sveriges läkarförbund

Lena Haglund, ordförande Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Lars Ahlin, ordförande Sveriges Psykologförbund

Lars Flodin, ordförande Sveriges Skolledarförbund

Anna Götlind, ordförande Sveriges universitetslärarförbund

Ulf Bengtsson, ordförande Sveriges Ingenjörer

Madelen Nilsson, ordförande Naturvetarna 

Göran Arrius, ordförande Jusek 

Bror Holm, ordförande Kyrkans Akademikerförbund

Jörgen Lorén, ordförande Sveriges Fartygsbefälsförening

Anna Hertting, ordförande Sjukgymnastförbundet

Christin Johansson, ordförande Akademikerförbundet SSR

Lars Fresker, ordförande Officersförbundet

Evamari Lewin, ordförande Sveriges Veterinärförbund

Gunilla Klingberg, ordförande Sveriges Tandläkarförbund 

Jörn Holmgren, ordförande Reservofficerarna

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55