Var tredje elev kompis med läraren på nätet

Kompis med din lärare på Facebook? I så fall är du inte ensam. Enligt en ny undersökning som presenteras av Lärarnas riksförbund på Bok- och biblioteksmässan i dag har var tredje elev - 35 procent - en eller flera lärare som vän på en community, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund. 

Publicerad

Detta är en ny situation för både lärare och elever. Läraren får veta vad eleverna snackar om sinsemellan. Eleverna har koll på vad läraren gör på helgen. Bra eller dåligt? Både och. Sociala medier är här för att stanna - relationen mellan lärare och elever fått en ny dimension. Detta måste vi förhålla oss till. Vi måste se riskerna - men också möjligheterna.

1 500 elever, föräldrar och lärare ingår i undersökningen. 87 procent av eleverna har en profil på någon community. 57 procent av lärarna har en profil. Eleverna är mer positiva till att vara vänner med lärare i communities än vice versa. 73 procent av eleverna skulle acceptera en vänförfrågan från en lärare.

Lärarna är mer tveksamma. 20 procent tror att de skulle acceptera en vänförfrågan från en elev. Det främsta skälet för både lärare och elever - till att inte vilja ha kontakt i communities är integriteten.

Ska stödja kunskapsinhämtning

Elever, lärare och föräldrar är överens om att sociala medier ska stödja elevernas kunskapsinhämtning. Samma sak när det gäller hur elever uppför sig i sociala medier utanför skoltid - det är inte lärarnas ansvar. I stället betonas föräldrars och elevernas eget ansvar.

Denna uppfattning står i bjärt kontrast till den syn som ofta förs fram i den politiska debatten, att lärares ansvar sträcker sig långt utanför arbetstiden.

Lärarnas Riksförbund vill att kommunerna använder sina miljardöverskott till ett lärandelyft. Och sociala medier är ett område där en satsning behövs.

Kommuner skulle kunna inrätta kunskapsjourer. I en kunskapsjour kan exempelvis gymnasielärare hjälpa elever med kunskapsfrågor efter skoltid. Varför inte genom sociala medier? Gymnasielärare är en grupp som riskerar att bli uppsagda när årskullarna sjunker.

Behöver en nationell IT-strategi

Sociala medier har kommit för att stanna. Det är dags att dra nytta av fördelarna. Vi behöver nu en nationell IT-strategi för att höja elevernas kunskapsnivåer.

Samtidigt kan de sociala medierna aldrig ersätta det personliga mötet mellan lärare och elev. Ju mer arbete som förläggs till internet, desto viktigare blir mötena.

Ett är dock helt klart. Sveriges lärarkår och elever måste finna sätt att hantera de sociala medierna och acceptera att det finns helt nya möjligheter att tillgodose elevernas kunskapsbehov.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55