Estetiska ämnen bör vara för alla

Hösten 2011 sjösätts den nya gymnasiereformen. Ämnet estetisk verksamhet är då inte längre obligatoriskt för alla elever. Detta har regeringen bestämt. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund beklagar detta. Vi ser att de estetiska ämnena behövs i såväl gymnasie- som grundskolan. De estetiska ämnena stimulerar elevernas kreativitet, fantasi och uttryckssätt. Det är viktiga kunskaper som behövs i den kunskapsnation vi vill att Sverige ska vara.

I diskussionerna om den nya gymnasieskolan hade Lärarnas Riksförbund två mål när det gällde de estetiska ämnena. 

Det första målet gällde det estetiska programmet, som höll på att försvinna. Vi tog strid för det estetiska programmet och har glädjande kunnat konstatera att programmet ska finnas kvar i den nya gymnasieskolan. 

Det andra målet handlade om de estetiska ämnena som gymnasiegemensamma ämnen (tidigare kärnämnen). Skulle de vara gemensamma för alla elever eller ej? Regeringen bestämde att de inte skulle vara det. 

Lärarnas Riksförbund uppmanar nu regeringen att trots detta se över möjligheterna att låta de estetiska ämnena leva i gymnasieskolan.  

Förbundet föreslår att det bör reserveras ett obligatoriskt utrymme på samtliga program för estetiska ämnen. Eleverna ska kunna välja bland de estetiska ämnen som finns.

Dessa ämnen är viktiga i yrkeslivet, samhällslivet och för alla medborgares utveckling i ett demokratiskt samhälle. Därför är det också ett viktigt ämnesområde för elever som går yrkesprogram och studieförberedande program.

Metta Fjelkner , ordförande Lärarnas Riksförbund 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55