Sluta ta semester när det inte är lov

Lärarnas Riksförbund: Föräldrar som tar barnen ur skolan under terminen är respektlösa.

Publicerad

Vi befinner oss mitt i höstlovsveckan, en klassisk skollovsvecka då många familjer passar på att resa någonstans med sina barn. Längre eller kortare resor. Det är bra och det är också rätt att familjer utnyttjar loven för resor. Men en del familjer nöjer sig inte med att enbart ha sina barn lediga under lov. De önskar ytterligare ledigheter för sina barn. Skälen kan vara många. Ett skäl kan vara att en del charterresor är billigare under tid då eleverna skall vara i skolan.

Att många elever vill vara lediga under skoltid är ett problem. Dels för elever som därmed missar undervisning i alla de ämnen de skulle undervisas i under en ordinarie skolvecka. Dels för alla de lärare som finner att elever är borta under terminstid och dessutom vid olika tillfällen. En lärare som har 30 elever i sin klass kan drabbas av att 10 elever är borta 14 dagar vardera under terminstid, och vid olika tidpunkter under läsåret.

Undervisningen riskerar att försämras. Enligt nya kartläggningar råder det också stora skillnader när det gäller att få ledigt från skolan. Vissa skolor beviljar ledighet mer lättvindigt, andra säger nej.

Föräldrar måste respektera både lärares och elevers arbete i skolan. Man kan säga att det inte är något problem om en elev är borta 14 dagar, men jag hävdar att många elevers frånvaro från ordinarie undervisning vid olika tidpunkter ställer till stora problem. Såväl för lärarna som undervisar eleverna, men också för klasskamraterna som i många fall inte kan följa den terminsplanering som lärarna och klassen har.

Rektorerna får stor makt i den nya skollagen när det gäller beviljande av ledighet under terminstid. Det är också olyckligt att detta leder till stora skillnader mellan möjligheten att få ledigt från skolan. Givetvis borde ingen rektor få bevilja någon elev ledigt utan att höra med elevens ansvarige lärare!

Jag menar att kloka rektorer alltid samråder med lärarna om lämpligheten i eventuella ledigheter men också om vilken praxis som skall råda på en skola.

Regler om ledigheter måste också vara samma för alla elever på en skola. Man kan inte hänvisa till att vissa föräldrar är mer lämpade än andra att undervisa sina barn på ledigheter. Ingen kan påstå att två föräldrar behärskar alla de ämnen eleven undervisas i under ordinarie skoltid.

Självklart skall elever beviljas ledighet från skolan om familjen drabbas av dödsfall eller svår sjukdom och därför måste åka bort. Men argumentet att resor blir billigare håller inte och är inte rätt mot vare sig elever eller lärare.

Tyvärr ser jag att föräldrar glömmer bort effekterna för elevernas undervisning och kunskapsinhämtning. Respekten för lärarna uppdrag urholkas genom att föräldrar prioriterar sina egna nöjesresor.

Metta Fjelkner, Ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55