Lars-Göran i Svinarp ska inte styra skolan

Vi lärare vill inte att kommunpolitiker som Lars-Göran Bengtsson i Svinarp ska styra svensk skola. Det gör han i dag. 

Visserligen är just Lars-Göran huvudperson i SVT-serien "Starke man", men det finns alltför många politiker som han på riktigt. Politiker som inte har den rätta kunskapen.

Jag uppmanar alla som undrar varför det är så viktigt att öka det statliga ansvaret och styrningen av skolan att titta på "Starke man" varje söndag klockan åtta i SVT1. Det är fiktion, men serien fångar ändå något viktigt. 

Den visar på lokalpolitikens begränsningar. Denna ska i bästa fall ta hand om lokala frågor, men skolan är inte en lokal fråga. Den är ett nationellt intresse. Ansvaret för ett lands utbildningsnivå och möjlighet att hävda sig i dagens globaliserade värld kan i slutändan inte läggas på kommunpolitikernas axlar. 

Vi vill inte underkänna svenska kommunpolitiker i allmänhet, men däremot måste vi tyvärr underkänna deras kunskaper om svensk skola och vad som krävs för att kunskapsuppdraget ska prioriteras. 

Det är inte rimligt att Sverige är det enda land i världen där samma instans, kommunerna, ska välja mellan åldringsvård och skola/utbildning. Det är två områden som inte ska behöva konkurrera. Båda ska givetvis ha tillräckliga resurser. Men i dag kan Lars-Göran och hans kollegor välja mellan dem. 

Vi lärare vill ha ökat statligt ansvar för skolan. Det har varit tydligt i flera stora enkätundersökningar som Lärarnas Riksförbund har presenterat. Cirka 80 procent av lärarna står bakom oss. Även den svenska allmänheten vill öka det statliga ansvaret och styrningen för att mer ska satsas på undervisningen. 

Efter en debattartikel i DN från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, och LF, Lärarförbundet, har debatten om svenska skolans problem tagit ny fart. Det är bra. I artikeln påstods dock, på svag grund, att lärarna inte vill se en statlig skola. 

Resultatet i en begränsad undersökning hårdrogs. De 800 lärare som deltog fick endast kryssa i två av flera faktorer som de anser har störst roll för resultaten i skolan i dag. Det begränsade respondenternas möjlighet att uttrycka sin åsikt. Bland alla de kollegor jag möter i landet har jag nämligen inte hört någon argumentera för att skolan borde förbli helt kommunal. 

Men den långsiktiga frågan vem som är huvudman för skolan, är givetvis inte viktigare för situationen idag, än exempelvis högre lärarlöner, eller att lärare ska ägna sig åt undervisning och ha mer tid för varje elev. Men frågan vem som styra skolan helt avgörande i ett längre perspektiv. 

"Starke man" berättar, liksom den prisbelönade TV-serien "Klass 9 A", något viktigt om villkoren för svensk skola. Man gör det med humor, men med stor pricksäkerhet. Vi lärare känner igen mycket av hur verkligheten ser ut i en liten kommun där politiker ska ansvara för skolan, utan tillräckligt stöd. 

På senare år har SKL tagit fram nya jämförelser av skolan mellan olika kommuner i hopp om att det av sig själv ska förbättra de sjunkande resultaten. Tyvärr tror jag att Lars-Göran Bengtsson "kommunalråd i Skånes näst tråkigaste kommun", inte kommer klara ansvaret för skolan, hur många fler jämförelser han än får från SKL.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55