Medvetenheten om hiv och aids måste öka igen

Hiv-viruset har funnits med oss i nästan 30 år, och även om det är en kort tid i vetenskapliga sammanhang, så är det lång tid för en enskild människa. Intresset finns, men kunskapen brister på många håll. Idag är frågan inte närvarande på samma sätt som under 80-talets början, skriver Metta Fjelkner från Lärarnas Riksförbund.

Idag är det internationella aidsdagen. En dag som startades av FN den första december 1988 för att uppmärksamma den globala hivepidemin. Det är också en dag som påminner om att kampen mot aids långt ifrån är över. 33 miljoner människor lever med hiv eller utvecklad aids.

Temat för FN:s arbete med hiv och aids under perioden 2005-2010 har varit: "Stop AIDS! Keep the promise". Årets under-tema är "ledarskap". Och ledare världen över har ett stort ansvar för hur hiv-epidemin utvecklas. Men ledarskap kräver kunskap. Mer kunskap om hiv behövs kanske särskilt bland ungdomar i dag. Det är en central uppgift för oss lärare och det innebär att både tala om ansvar men även om hopp.

Den tysta katastrofen hiv/aids måste bli synlig och uppmärksammas mer. Vad har egentligen i lärarkåren och skolan gjort under de 30 år som gått sedan virusinfektionen upptäcktes? Hur är läget nu, har kunskapen utvecklats och hur förstår en lärare att hantera denna fråga? Här har vi alla som engagerar oss i denna fråga en stor uppgift.

Intresset finns, men kunskapen brister på många håll. Idag är inte heller frågan närvarande på samma sätt som under 80-talets början. Detta vill vi i Lärarnas Riksförbund göra något åt. Kunskapen och medvetenheten behöver öka.

Tillsammans med FN-organisationen UN Aids och medicinbolaget MSD har vi därför startat Kunskapsstipendiet. Flera skolor har visat intresse och förväntningarna är stora. Det går fortfarande att söka till stipendiet. Ansökningstiden går ut 31 december.

Vi lärare samarbetar här med bland andra Den Globala Skolan, en myndighet under Internationella Programkontoret samt Röda Korset, SOS Barnbyar och Noaks Ark. Målet är att vi får en hållbar utveckling och att vi kan ge lärare rätt stöd i denna fråga. Det övergripande målet är att stoppa, eller i alla fall begränsa spridningen av hiv. Det är också ett av FN:s millenniemål.

Det är viktigt att förmedla kunskap men också hopp och att inte drunkna i statistik. Bara siffror tar ingen till sig. Och med tiden bleknar allt. Hivviruset har funnits med oss i nästan 30 år, och även om det är en kort tid i vetenskapliga sammanhang, så är det lång tid för en enskild människa.

Mycket har hänt, forskarna har identifierat smittvägarna, tagit fram nya test och hittat en kombinationsbehandling som stoppar viruset från att föröka sig och ger kroppens immunförsvar möjlighet att återhämta sig. Dessutom gör det den hivinfekterade mycket mindre smittsam.

Många ser att den som är hivpositiv idag kan leva ett till synes vanligt liv även med detta kroniska virus - men då är man också hänvisad till att varje dag ta sina bromsmediciner.

Människor lever med hiv och aids i alla delar på vår jord. Jag hoppas många lärare och andra har hittat fram till den vackra och intressanta boken "Som en osynlig sten i mitt hjärta"länk till annan webbplats som Donald Boström och Mats Ögren Wanger gjort med bland annat med Lärarnas Riksförbunds stöd. Här bryter män och kvinnor från hela världen för första gången tystnaden och berättar öppenhjärtigt sin historia.

Boken är en del i en kunskapsplattform med basfakta, länksamling, kunskapstest och - inte minst - en mycket bra lärarhandledning. Tillsammans med Kunskapsstipendiet hoppas jag denna plattform kan fylla ett kunskapshål som finns i dag kring hiv och aids. Den passar för elever i gymnasiet och kan förresten även användas i studiecirklar för den intresserade.

Det är vårt sätt att bidra till att den tysta katastrofen ska bli mer synlig och uppmärksammad. Också du kan bidra.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55