Studie- och yrkesvägledning allt viktigare i skolan

Skolans studie- och yrkesvägledning har fått hård kritik i flera rapporter från Skolverket. Det visar sig att kommunerna inte lyckas ta sitt ansvar. Rektorerna brister ofta i styrning, ledning och kvalitetssäkring av studie- och yrkesvägledningen. På friskolor saknas ofta helt studie- och yrkesvägledare. 

Publicerad

Studierna visar också att vissa grupper drabbas mer än andra. Främst drabbas elever med invandrarbakgrund och elever vars föräldrar har låg utbildningsnivå. Skolverket kan också konstatera att huvudmännen inte gör några särskilda satsningar för att vända denna trend. 

Vi har tidigare uppmärksammat att studie- och yrkesvägledare ofta får ta ansvar för alltför många elever samt att många saknar relevant utbildning. 

Det är ett välkänt faktum att studie- och yrkesvägledningen länge varit nedprioriterad i den svenska skolan. I den nya skollagen är rätten till garanterad studie- och yrkesvägledning inskriven. Det är mycket bra. Det ger våra medlemmar det stöd de behöver för att genomföra sitt oerhört viktiga uppdrag. 

När Skolverket släppte sin lägesbedömning 2010, lyfte Skolverket återigen fram vikten av en fungerande studie- och yrkesvägledning. Rapporten visar att det bland annat är för få studie- och yrkesvägledare med tanke på elevunderlaget. Därutöver finns det brister när det gäller behörighet. 

I samband med att lägesbedömningen släpptes påpekade utbildningsminister Jan Björklund (FP) att den nya skollagen skärper kravet på väl fungerande studie- och yrkesvägledning. Det kan inte nog understrykas att vägledarna får ett ännu större ansvar i framtiden. 

Vi hoppas att regeringen kan finna stöd i riksdagen från bland andra Mikael Damberg (S). Han har krävt 100 extra miljoner till studie- och yrkesvägledning under 2011, och därefter ett permanent tillskott på 200 miljoner kronor per år. 

Det är glädjande att våra politiker inser behovet av mer resurser till studie- och yrkesvägledning. Inte minst nu när den nya gymnasieskolan ska lanseras, då det är extra viktigt att både elever och föräldrar förstår de val de gör och vart de leder. Nu hoppas vi på en bred enighet över blockgränserna för att denna satsning ska bli verklighet inom en snar framtid. 

Lärarnas Riksförbund, som organiserar majoriteten av studie- och yrkesvägledarna, ställer följande krav för att förbättra vägledningen på våra skolor: 

  • Alla skolor, både grundskolor och gymnasieskolor måste garanteras behöriga studie- och yrkesvägledare. 
  • Elever ska garanteras kostnadsfri individuell — och nationellt likvärdig — vägledning minst en gång varje läsår. 
  • Utbildningen för studie- och yrkesvägledare måste ses över i samband med att lärarutbildningen reformeras. 

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55