Som man frågar får man svar - även om skolan

I en insändare i ST 26 januari ondgör sig Anders Knape SKL över att Lärarnas Riksförbund driver frågan om en statligt finansierad skola. 

Publicerad

Han skriver att en tung och växande majoritet är emot den tanken, både i riksdagen och bland lärarna själva. Som grund för att lärarna skulle vara emot detta hänvisar han till en undersökning som SKL och Lärarförbundet gjort där man frågat vad lärare tror är viktigast för att förbättra elevernas resultat.an har fått välja på ett antal faktorer däribland lärarnas skicklighet och engagemang, mindre klasser, fler lärare i grupperna mm. Man kunde också välja på statlig finansiering av skolan. 

Enkäten är uppbyggd för att ge de svar man önskade svar. Om jag skulle välja skulle jag också välja lärares skicklighet och engagemang som viktigast. Det innebär inte att jag inte ser den statliga finansieringen av skolan som mycket viktig. Tvärtom. För att lärare ska orka vara engagerade krävs grundförutsättningar vad gäller klasstorlekar, resurser mm. Då kan inte skolans resurser ställas mot snöröjning, äventyrsbad, teaterhus och annat. 

Sedan skolan kommunaliserades 1991 har svenska elevers resultat stadigt rasat i nationell och internationell jämförelse. Ekonomiska förutsättningarna mellan kommuner är mycket olika. Exempel på att så är fallet är att Ludvikas elevpeng är mindre än hälften av Sorseles. 

Jag har sett flera skickliga och engagerade lärare gå till andra yrken för att de inte orkat med den kommunalt styrda skolan. Vi skulle behöva dem men de kommer knappast tillbaka till en kommunalt styrd skola. 

På LR:s utbildningsdagar var i stort sett samtliga kommuner representerade. Enigheten var total om att vi behöver statlig skola för att kunna uppnå allt annat som är viktigt för eleverna. Vi lärare lever bland eleverna varje dag. Engagemanget är stort och den samlade kunskapen om skolan är enorm i jämförelse med Anders Knapes. 

Det är oförskämt att antyda att vi blundar för frågans komplexitet när vi ligger vaken på nätterna och för skolans bästa försöker hittar vägar att parera SKL:s dumheter. I LR:s väljarundersökning tror 90 procent att Sveriges elever inte får en likvärdig utbildning i dagens kommunfinansierade skola. 73 procent ville ha ett ändrat huvudmannaskap. 

När Knape skriver om en tung och växande majoritet på så totalt felaktiga slutsatser blir det än mer skrämmande med kommunalt finansierad skola. Att LF ger legitimitet åt detta är oerhört märkligt. Närvarande kommunombud från samtliga svenska kommuner på LR:s utbildningsdagar är däremot en tung kunnig majoritet för statlig finansierad skola. Den är dock inte växande. Den redan är 100 procent. 

Tomas Ärlebrant, biträdande kommunombud i Sundsvall för Lärarnas Riksförbund 

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55