Lärarlegitimationen avgörande steg för att återupprätta lärarkåren

Ett återupprättande av lärarkåren. Med införandet av en legitimation tas ett avgörande steg för läraryrkets status i Sverige. Det skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. 

Ett återupprättande av lärarkåren. Med införandet av en legitimation tas ett avgörande steg för läraryrkets status i Sverige. Det skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. Idag onsdagen den 2 mars klubbas beslutet om en ny lärarlegitimation i riksdagen. Det är ett historiskt beslut som Lärarnas Riksförbund fört fram och kämpat för sedan kongressen 1992. Nu blir den en grundsten i återupprättandet av lärarkåren. Med en legitimation tas ett avgörande steg för läraryrkets status i Sverige.

Lärarnas Riksförbund har drivit kravet om en legitimation för lärare i snart tjugo år. Det liggande förslaget är i mycket stor utsträckning ett resultat av Lärarnas Riksförbunds arbete med legitimationsfrågan. Ingen annan facklig organisation har drivit den så som vi har gjort och inga andra än våra medlemmar ska försöka ta åt sig äran av beslutet.

Reformen handlar inte om vad legitimerade lärare får och inte får göra, utan i grunden handlar det om lärares yrkesansvar. Lärare griper in i den enskilde elevens utbildning och utveckling.

Lärarna liksom läkarna får inte legitimation för sin egen skull utan för att skydda tredje man. Eleverna har en stark beroendeställning till lärares auktoritet vilket kan missbrukas. Reformen handlar också och i alla högsta grad om elevernas rätt till välutbildade legitimerade lärare.

Man kan undra varför vi inte gärna lämnar bilen till en outbildad bilmekaniker eller varför vi inte vill ha läkare utan legitimation. Samtidigt är det inte lika självklart att en förälder kräver behöriga och nu även legitimerade lärare som utbildar och ansvarar för ens barn i skolan.

Legitimationen ökar kraven på lärarnas kunskaper för att höja kvaliteten i undervisningen. Att utbildade lärare har stor betydelse för elevernas resultat är ställt utom all tvivel, både vetenskapligt och erfarenhetsmässigt.

Lärare lär, vägleder, uppmuntrar, bedömer och värderar varje elev varje dag året om. Lärare har också, till skillnad från läkaren, en mycket lång relation till varje elev. Att bedöma elevernas individuella resultat är en central del i uppdraget, inte minst vid betygssättning.

Redan i dag ska lärare upprätta individuella utvecklingsplaner över elevers resultat. Mängder av undersökningar visar att lärare inte ges möjlighet att ägna sig åt planering och utveckling. Innebär legitimationen mer administration måste huvudmännen anpassa lärartätheten och lärares förtroendetid för planering därefter.

Men det krävs mer än en legitimation för att höja lärarkårens status och attraktionskraft - och kvalitet. Mer måste göras. Det viktigast är att staten tar ett ännu starkare grepp om skolans kunskapsuppdrag.

Till att början med måste staten garantera att den fortbildning som nu kommer krävas på många håll också blir av och sker med god kvalitet. Vi ser stora möjligheter för att få ett avgörande lyft i skolan.

Idag kommer därför riksdagens läktare att befolkas av lärare som vill övervara detta historiska ögonblick. Givetvis är hela förbundets ledning med i riksdagen.

Det är en dag som kan innebära en vändpunkt för läraryrkets ställning i Sverige.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55