Vi vill se en tydligare statlig styrning av skolan

Nödvändig utvärdering av skolreformer kan leda till hållbara överenskommelser, skriver Metta Fjelkner i en debattartikel på Newsmill.se idag. 

Startskott för samsyn om skolan: Nödvändig utvärdering av skolreformer kan leda till hållbara överenskommelser.

En motion lagt av vänsterpartisten Rossana Dinamarca tvingar idag förmodligen regeringen att tillsätta en utredning som ser över de senaste 20 årens skolreformer - kommunaliseringen, men också det fria skolvalet och friskolereformen. Beslutet om utredningen fattades i utbildningsutskottet, där Vänsterpartiet fick med sig samtliga oppositionspartier, inklusive Sverigedemokraterna.

Frågan debatteras i riksdagen idag, onsdagen den 30 mars, och en omröstning sker troligen i morgon. Då röstar riksdagen om beslutet och om utfallet blir detsamma som i utbildningsutskottet måste den borgerliga regeringen verkställa utredningen.

Att oppositionen fick igenom en motion mot regeringens vilja visar tydligt att alliansen inte enkelt kan räkna med att driva igenom sin egen politik och att ingen regering förmodligen kan räkna med det heller under nästa mandatperiod.

Oppositionens motion kommer att leda till en bred utredning av de senaste 20 årens skolreformer. Låt det bli en bra och bred bas att bygga framtidens skolpolitik på.

Vi har nu tack vare regeringen äntligen fått tydligare fokus på skolans kunskapsuppdrag.
Detta efter att skolans huvudmän, kommunerna, tillåtits prioritera den i och för sig angelägna omsorgen som huvuduppdraget - vilket är både absurt och beklagligt. Det katastrofala resultatet ser vi med sjunkande kunskapsresultat efter tjugo år av kommunalt styre av skolan. Eleverna har svikits och inte fått den utbildning de har rätt till.

En ordentlig och djupgående utredning och utvärdering av skolreformerna är nödvändig för att man ska kunna stärka möjligheterna till en likvärdig utbildning. Här har vi sett stora problem i dagens skola.

Lärarnas Riksförbund menar att det behövs en total utvärdering av det svenska skolväsendet och välkomnar förslaget om att det tillsätts en utredning med uppdrag att analysera och utvärdera skolans styrning och finansiering. Vad den sedan kommer fram till är en öppen fråga. Men reformerna måste utvärderas.

Vi vill se en tydligare statlig styrning av skolans resurser och finansiering. Även om många beslut nu fattats som är bra för skolan och för skolans kärnuppdrag, så behöver vi gå vidare och återta kvalitetskontrollen genom tydligare lärarfokus för att eleverna ska få den utbildning de ha rätt till.

Nyligen beslutades om en ny lärarlegitimation som det fanns en bred enighet kring i riksdagen och nu visar det sig finnas majoritet för en omfattande utredning som tar ett helhetsgrepp på de stora skolreformerna från 90-talet. Det bör också kunna gå att ta flera steg framåt när det gäller statligt ansvar för skolan.

Jag hoppas regeringen kommer ta nya initiativ inom utbildningspolitiken för att få enighet kring det som bidrar till en konkurrenskraftig skola i världsklass.

När det kommer till utbildningspolitiken måste samtliga politiska partier ta ett tydligare långsiktigt ansvar. Och även våga genomföra nödvändiga reformer på ett klokt och långsiktigt sätt. Kanske ser vi en nystart med veckans beslut i riksdagen?

Efter nästa riksdagsval, 2014, hoppas jag att skolan fortsätter vägen framåt, oavsett vilken regering som får folkets förtroende. Bästa sättet att säkra en långsiktig kontinuitet och undvika tvära kast är att staten tar ett helhetsgrepp och sammanhållet ansvar för skolan.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55