Bättre löner ger bättre skola

Ny statistik från Lärarnas Riksförbund visar att löneutvecklingen är sämst för lärare med längst utbildning, så som lektorer och gymnasielärare i allmänna ämnen. Dessutom visar statistiken att löneutvecklingen för lärare i grundskolan och gymnasieskolan är mycket sämre än för andra kommunalt anställda yrkesgrupper. 

De flesta håller med om att läraryrket måste uppvärderas. Fler av de allra duktigaste studenterna måste välja lärarutbildningar istället för andra akademiska utbildningar. Och då är lön en viktig faktor.

Lärarnas Riksförbund kan presentera ny statistik som tydliggör den ohållbara lönesituation svenska lärare befinner sig i. Jämför man de grupper som är anställda i kommunal sektor, har de behöriga lärarna i grundskola och gymnasiet betydligt sämre löneutveckling än både sjuksköterskor och förskollärare. Det är inte acceptabelt att lärarna fortsätter att halka efter.

Den genomsnittliga ingångslönen för en lärare i dag är cirka 22 500 kronor i månaden. Under hela sin karriär kommer lärarna efter 40 år upp i en genomsnittslön på strax över 30 000 kronor i månaden. Jämför man denna utveckling med exempelvis en kommunekonom som har ungefär samma ingångslön ser det väldig annorlunda ut. Kommunekonomens slutlön efter 40 år i yrket ligger kring 50 000.

Det som krävs är en kollektiv uppvärdering av en hel yrkeskår! Ingångslönerna för lärare måste ökas kraftigt för att visa studenter och yrkesverksamma lärare att lönen motsvarar den viktiga samhällsinsats lärare gör. Vi på Lärarnas Riksförbund menar att lärarna inte längre kan stå tillbaka.
Lärarlönerna på gymnasiet och i grundskolan måste höjas åtminstone 10000 kronor när det gäller ingångslönen. Samtidigt räcker det inte att bara höja ingångslönerna. Det behövs därutöver karriärvägar och en reell löneutveckling.

Svaret på varför lärare har så låga löner kan bara ges av arbetsgivarna. Därför riktar vi oss nu till arbetsgivarna, och säger att vi kommer ta fajten och göra våra röster hörda och kräva en förbättring.

Skräckexemplet i 2007 års centrala avtal där kommunerna själva bestämde resulterade i att många inte höjde lönerna överhuvudtaget, trots högkonjunkturen! Enligt gällande avtal med Sveriges kommuner och landsting ska resultatet av lärarnas jobb också resultera i högre lön än det garanterade löneutfallet. Men enligt undersökningar från Lärarnas Riksförbund visar det sig att det inte spelar någon roll hur bra en lärare gör ifrån sig.

Det finns ingen koppling mellan resultat och löneutfall. Det måste till en förändring.
En bra skola bygger på en bra lärarkår vilket kräver ett konkurrenskraftigt löneläge.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Kerstin Lindberg, distriktsordförande Lärarnas Riksförbund i Jämtland

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55