Vi behöver de bästa gymnasielärarna

För att vi ska kunna locka de mest begåvade studenterna i konkurrens med näringslivet, måste läraryrkets status höjas och skolans villkor och arbetsmiljö bli attraktiva, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i Göteborgs-Posten. 

Det är viktigt att vi prövar nya grepp för att förmå våra duktigaste ungdomar att vilja satsa på att bli lärare. I dag arrangerar Chalmers tekniska högskola en temadag kring utbildning och skolans framtid. Detta görs mot bakgrund av att man nu även ska utbilda gymnasielärare i matematik, fysik, kemi och teknik, förutom att fortsätta med sina yrkesutbildningar till arkitekt, ingenjör och sjöbefäl. 

Det är viktigt att Chalmers som skapat en statusfylld ingenjörsskola nu börjar kämpa för läraryrkets status för att därmed på sikt värna sina egna studenters kunskapsbygge. Detta kan vara ett sätt att öka gymnasieläraryrkets attraktionskraft. För Sveriges bästa måste vi förmå våra duktigaste ungdomar att vilja satsa på att bli lärare. Men för att skolan skall kunna locka dessa i konkurrens med näringslivet, måste statusen höjas och villkor och arbetsmiljö vara attraktiva. 

Vad behöver då göras? 

Läraryrket måste bli ett reellt alternativ både lönemässigt och karriärmässigt.

En välutbildad gymnasielärare, 55 år gammal, kan gå från 21 000 till kanske 28 000 under sitt yrkesliv. De högst utbildade gymnasielärare har haft den sämsta löneutveckling av alla grupper de senaste tio-femton åren. Trots att de haft samma avtal som alla andra.

Gymnasielärare i allmänna ämnen måste uppvärderas.

Det måste finnas en konsensus i omgivande samhället att vara gymnasielärare är ett alldeles speciellt uppdrag som innebär stort ansvar. Vi behöver se politiker och andras förståelse för detta viktiga arbete.

Flexibel samverkan mellan skola och näringsliv.

Det är viktigt att den som utbildar sig till gymnasielärare och civilingenjör också kan växla mellan yrkena och vara lärare och även gå in i industrin och näringslivet. Det höjer kvalitén om Chalmers kopplingar till industrin kommer skolan och eleverna till del.

 

Kvalitet och ämneskunskaper i fokus.

Det är angeläget att gymnasieskolan får lärare som gör att eleverna får den utbildning och undervisning de behöver för att i sin tur gå vidare på Chalmers och andra tekniska högskolor. Detta för att vi ska få kommande generationer nobelpristagare.

 

Men det beror också på hur arbetsgivarna värdesätter den speciella kompetens som en lärare/ingenjör har som examinerats från Chalmers. Det beror på om kommuner och friskolor anser det viktigt att elever på gymnasiet får lärare som har den kompetens som krävs för att leda eleverna fram mot examen och bra betyg i för dem viktiga ämnen.

 

Vi får inte glömma att svensk skola ska konkurrera i en globaliserad värld där vi måste framhålla oss som kunskapsnation. Då håller det inte att svenska lärare hamnar på 23 plats när det gäller lärarlöner i OECD.

 

Därför är det relevant att utbildningen i ett land jämförs och konkurrerar med andra länder. Vi måste då även jämföra löner och arbetsvillkor.

 

Jag tror att när en högstatusutbildning som Chalmers nu börjar utbilda gymnasielärare kan det verkligen bidra till att öka yrkets status. Den svenska industrin finns i stor utsträckning i Västsverige. Det är naturligt att Chalmers tar detta initiativ för att regionen ska ha tillräckligt med välutbildade ingenjörer. Allt börjar med en lärare.

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55