"Ungdomar måste bli bättre förberedda för yrkeslivet"

En ny undersökning från Demoskop visar att endast ett av tio företag upplever att skolan lyckas förbereda eleverna väl inför yrkeslivet. Hälften av företagen anser det svårt att rekrytera personer under 30 år med rätt kompetens. 

En skola i världsklass är en förutsättning för att säkerställa svenska företags framtida konkurrenskraft. Vi ser undersökningsresultatet som en larmrapport och det är väsentligt att skolan och näringslivet jobbar tillsammans för att förbättra den svenska utbildningen.

För att det ska ske krävs en nära samverkan mellan företag och skola, både på nationell och på lokal nivå. Detta skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund tillsammans med Tobias Krantz, chef utbildning forskning och innovation Svenskt Näringsliv på DN debatt idag.

Demoskop har på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv undersökt vilken kompetens företagen efterfrågar, om det är lätt eller svårt att hitta individer med rätt kompetens samt i vilken utsträckning företag bedömer att skolan förmår förbereda eleverna för deras framtida yrkesliv.

Enligt undersökningen tycker företagen att baskunskaper och social kompetens är det viktigaste för en elev att ha med sig till arbetslivet. Men idag finns det brister, och hälften av alla företag tycker att det är svårt att rekrytera personer under 30 år med rätt kompetens. Undersökningen visar också att endast ett av tio företag upplever att skolan lyckas förbereda eleverna väl inför yrkeslivet. Skribenterna föreslår att elever ska få ökad möjlighet att komma i kontakt med företag och arbetsplatser under skoltiden.

-Vi vill återupprätta en utvecklad praoverksamhet. Det är vårt ansvar och det ligger i både elevens och våra organisationer intresse . Vi vill systematiskt erbjuda utvecklad prao i tre perioder under grundskoletiden. Två veckor på högstadiet och en vecka i gymnasiet.

Detta, menar vi ska regleras statligt, genom skollagen, säger Metta Fjelkner. Fjelkner och Krantz lyfter fram vinsterna med att låta skolorna samverka bättre med näringslivet. På en arbetsplats kan elever få god insikt i vad det innebär att arbeta, och uppleva på vilket sätt både baskunskaper kan komma till nytta och hur social kompetens fungerar på en arbetsplats.

Det kan motivera eleverna att studera mera eller göra ett särskilt yrkesval. Samtidigt är det företagens gyllene chans att visa sin verksamhet och vad som krävs i arbetslivet. Studie- och yrkesvägledarna får en framträdande roll i detta samarbete.

-Här vill jag särskilt lyfta fram studie- och yrkesvägledarnas roll i att hjälpa och guida ungdomar rätt bland olika yrken och sektorer. Detta för att eleven ska få bästa möjliga utväxling på sin praoperiod. Studie- och yrkesvägledarna är experter på området och ska fungera som en länk mellan arbetsgivarna och eleven, menar Metta Fjelkner.