Att skuldbelägga alla lärare minskar inte mobbningen

Roland Sennerstam skriver (Brännpunkt 18/8) att lärarna gör mobbingen värre. Det är ett nedsättande omdöme på en redan hårt ansatt yrkeskår. Jag kan gå i god för att de allra flesta lärare vill motverka mobbning och inte vill ha en arbetsmiljö där mobbning förekommer. Det är lärarnas ansvar att arbeta förebyggande mot mobbing och att upptäcka och larma när det förekommer. Vi ska också komma ihåg hur verkligheten är ute på skolorna idag. Detta skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i Svenska Dagbladets Brännpunkt. 

Med en hög arbetsbelastning är det svårt att hinna allt. Vårt huvuduppdrag att undervisa är tyvärr bara en liten del av det arbete en lärare utför. 

Förutom det självklara att förbereda lektioner, rätta prov och uppsatser, sätta betyg och upprätthålla dialog med föräldrar, förväntas vi lärare vara allt från psykologer och kuratorer till administratörer och ordningsvakter. Ofta har vi 30 elever i varje klass och upp till fem klasser om dagen i olika klassrum. Det är svårt att vara överallt samtidigt. 

Precis som Göran Harnesk från Bris skriver (Brännpunkt 19/8) behövs mer kunskap om mobbning, mer statliga medel samt att varje enskild rektor tar ansvar för att skollagen följs. Vi menar också att det behövs fler vuxna i skolan. Fler skolvärdar/värdinnor som finns till hands i korridorer och på raster. Arbetsgivaren bär ett stort ansvar för att skolmiljön ska vara tillfredsställande och att det ska finnas tillräckligt med personal. Jag förstår att det kostar pengar, men priset för att inte göra det är betydligt högre. 

Nyligen startade en lärare i Nacka ett upprop för att lärarnas arbetssituation var ohållbar. Hundratals lärare skrev på protesten. Vi instämmer helt. Arbetsvillkoren för oss lärare måste bli bättre. Den typen av generella påståenden om att en hel yrkesgrupp skulle medvetet förvärra mobbningen gör inte vår situation lättare. 

En fungerande skola, med en miljö där lärare och elever trivs, är en förutsättning för förverkliga målet om att ingen elev någonstans ska behöva stå ut med att vara mobbad. 

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55