Nu har alliansen chans att visa att lärarna behövs

Den socialdemokratiska oppositionen i Stockholm gav i sin skuggbudget ett välkommet besked, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund. S vill avsätta 26 miljoner till höjda lärarlöner och 20 miljoner till att minska lärarnas administrativa uppgifter. Äntligen! Nu vill vi ha positivt besked även från den borgerliga majoriteten i stadshuset.

Äntligen! Nej, det handlar inte om det förvisso välkomna beskedet att en svensk i år ska få Nobelpriset i litteratur. I stället är det beskedet från den socialdemokratiska oppositionen i Stockholm att man i sitt budgetalternativ gör en särskild satsning på att höja löner och förbättra villkor för lärarna i staden som får många lärare att känna en strimma av hopp dessa dagar.

Lärarnas arbetssituation i Stockholm har försämrats kraftigt. Ökade administrativa uppgifter utan att andra arbetsuppgifter tas bort, dåliga förutsättningar att planera lektioner och rätta elevuppgifter, och hot och våld är sådant som många lärare i Stockholm upplever. Det visar en färsk undersökning som Lärarnas Riksförbund har gjort.

Samtidigt går vi nu in i en avtalsrörelse där löner och villkor för Stockholms lärare ska fastställas. Detta blir avgörande både för att skapa förutsättningar för att höja kunskapsresultaten bland eleverna och för att säkerställa att vi får en tillräckligt hög status på yrket för att det ska motsvara det ansvar som ligger i lärarnas händer.

Stockholm har kanske bäst förutsättningar i landet för att ta på sig ledartröjan när det gäller att förbättra kunskapsresultaten i skolan. I det arbetet spelar lärarna en avgörande roll. Men för att det ska lyckas måste politikerna dels skapa villkor och löner som gör att fler känner att det är värt all den kraft och allt det engagemang som man lägger ner på undervisningen, dels skapa rimliga förutsättningar för att lärarna verkligen ska få vara lärare, och inte administratörer.

En rimlig lönenivå, som motsvarar den utbildning och det ansvar som Stockholms lärare har för det strategiskt viktiga arbetet med att göra staden till ett kunskapscentrum, är ungefär 10 000 kronor högre än i dag. Det är vad som krävs för att höja statusen, se till att vi får de mest lämpade, motiverade och engagerade att söka sig till Lärarhögskolan här i staden.

Beskedet från Socialdemokraterna, att man i skuggbudgeten föreslår att 26 miljoner kronor avsätts till att höja statusen och lönerna för lärarna i Stockholm, samt 20 miljoner för att låta lärare vara lärare och ta bort administrativa uppgifter, är mycket välkommet.

Nu behöver den borgerliga majoriteten i Stadshuset ge besked: Är man beredd att avsätta öronmärkta resurser för att förbättra elevernas resultat genom att förbättra förutsättningarna för lärarna? Än har inte budgeten för Stockholm 2012 klubbats. Vi kommer inte att acceptera att man återigen säger att det tyvärr inte finns tillräckligt ekonomiskt utrymme för att höja lärarnas löner i Stockholm. Våra medlemmar har stått tillbaka många gånger tidigare, samtidigt som andra arbetsuppgifter än undervisning har ökat kraftigt och planeringsmöjligheterna är under all kritik. Nu är det en fråga om politisk vilja och insikt.

Inte heller den socialdemokratiska oppositionens förslag räcker för att nå upp till de förbättringar som är nödvändiga. Men det är en välkommen start .

Och med bättre villkor för lärarna, finns det kanske också bättre förutsättningar att få fler svenska nobelpristagare i framtiden. Men då kanske de heter Naima från Skärholmen, Lukas från Vasastan eller Emma från Kista. Har vi de möjligheterna för ögonen, inser vi hur viktigt det är att satsa på kunskap. Därför behöver lärarna få bättre villkor.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55