Välkommen invit om lärarnas arbetstid

Det är hög tid att respekten för lärares professionella ansvar och förtroende för undervisningen återupprättas. Bara så kan vi skapa en likvärdig skola i av allra högsta klass. Därför välkomnar jag Sveriges Kommuner och landstings invit till samarbete, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en replik. 

Sveriges Kommuner och landsting tar initiativ till samarbete om tillståndet i den svenska grund-, gymnasie- och vuxenskolan (DN Debatt 9/12länk till annan webbplats). Jag välkomnar sådana samtal, som vid sidan av de faktiska förhandlingarna är helt nödvändiga inför den stundande avtalsrörelsen. 

Att staten genom flera skolpolitiska reformer delvis tar kontroll för att skapa ökad likvärdighet i skolan är bra och nödvändigt för att vända utvecklingen med sjunkande kunskapsresultat. 

Samtidigt har dessa reformer genomförts i en skola som har varit dåligt förberedd för förändringarna. Bara införandet av betygsliknande skriftliga omdömen och nationella prov i årskurs tre innebär att lärarnas arbetsbörda ökar med två arbetsveckor - utan att andra arbetsuppgifter har tagits bort. För 90 procent av lärarkåren har de administrativa arbetsuppgifterna ökat kraftigt de senaste fem åren. 

Lärarna behöver mer tid för varje elev. Därför behöver lärarnas viktigaste uppgift, undervisningen, skyddas och regleras. Allt mer undervisning läggs på lärarna i ytterligare fler klasser, med ytterligare fler elever. Därmed minskar tiden för varje enskild elev och resultaten i den svenska skolan sjunker. 

Därutöver har lärare ett stort antal andra arbetsuppgifter, som också ökar i omfattning. Detta gör att tiden för den viktiga förberedelsen av undervisningen och återkopplingen till eleverna minskar. Vissa av dessa arbetsuppgifter ligger naturligt inom lärares uppdrag, exempelvis föräldrakontakter. Däremot kan man ifrågasätta huruvida exempelvis rastvaktande och marknadsföring ska få ta värdefull lärartid. 

Parterna måste nu ta ett ansvar för att reda ut det kaos kring inte minst arbetstiden som har tillåtits breda ut sig. Nu behövs en tydligare struktur i form av arbetsorganisation, schemaläggning och rutiner, där man tydligt anger vilka uppgifter som ska rymmas inom lärarnas arbetstid. Det är hög tid att respekten för lärares professionella ansvar och förtroende för undervisningen återupprättas. Bara så kan vi skapa en likvärdig skola i av allra högsta klass. 

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55