Lärare ska inte förväntas tåla att bli misshandlade på jobbet

En lärare som blivit sparkad och slagen av en elev får inget skadestånd trots en fällande dom mot eleven. Tingsrätten menar att läraren likt en polis eller ordningsvakt måste räkna med att visst våld kan förekomma. Rätten har därmed godtagit att det förekommer våld mot lärare i skolan. Det kan man inte göra! Vi godtar absolut inte detta, skriver Metta Fjelkner på SVT Debatt. 

Publicerad

Nyligen kunde vi läsa om att en högstadieelev i Kiruna har dömts för att ha sparkat, slagit och hotat en lärare. Men läraren får inget skadestånd — tingsrätten menar att läraren likt en polis eller ordningsvakt måste räkna med att visst våld kan förekomma. 

Jag menar att domen i Gällivare tingsrätt med rätta väckt stora diskussioner, samt förvåning och ilska. Lokalt, såväl som nationellt. Först skakar man bara på huvudet, sedan inser man att detta är allvar.

Bakgrunden till händelsen är att ett par elever uppträdde stökigt i skolan och till slut lyfte en lärare ut en av dem från skolans matsal. Det är på sin plats att påpeka att skolan har en skyldighet att se till att inte elever kommer till skada. Om läraren inte hade ingripit och andra elever skadats hade läraren kunna klandras för att inte ha ingripit. Pojken slog och sparkade läraren och letade även upp en innebandyklubba och hotade att slå ihjäl honom. 

Jag tycker både domstolens resonemang och motiveringen i domen är mycket märkligt. Och nej, jag tycker inte man kan förutsätta att lärare "ska ha beredskap för att visst hot och våld kan förekomma vid ett ingripande mot en elev, på samma sätt som exempelvis en ordningsvakt eller polis". 

Enligt Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöundersökningar utsätts 7 % av lärarna för våld på sin arbetsplats och 16 % har hotats. Siffrorna har gått upp dramatiskt jämfört med tidigare mätningar. 

Enligt mitt sätt att se så ska vi lärare inte räkna med att utsättas för våld i tjänsten. Polis och ordningsvakt har dessutom rätt att ingripa rent fysiskt — det får inte vi lärare göra. Vi får inte ta i elever, utan kan bli anmälda. Det är högst tveksamt att jämföra lärare och deras tillsynsplikt med poliser i sådana här sammanhang. 

Polisen är utbildad i att försvara sig mot fysiskt våld och har oftast dessutom mer eller mindre skydd på sig. Då får lärarna utifrån denna dom kräva arbetsförlagd självförsvarsutbildning på arbetstid. Är det så vi vill ha det? 

Nej, vi kan inte tolerera detta synsätt. Tingsrätten har, utifrån mitt juridiska lekmannaperspektiv, godtagit att det förekommer våld mot lärare i skolan. Det kan man inte göra! Vi godtar absolut inte detta. Det finns inget i vår tjänstebeskrivning eller i utbildningen där det utgår från att vi ska utsättas för våld. 

Lärarnas Riksförbund, och förutsätter jag från Sveriges hela lärarkår, ifrågasätter domen som vi befarar kan bereda marken för att våld mot lärare ska ses mindre allvarligt. Vi kommer nu titta närmare på detta för att se vad som kan göras i denna fråga. Tingsrätten har visat ett orimligt sätt att resonera. 

Dessutom är det så den som blir utsatt för våld, hot om våld, tvång eller liknande i sin myndighetsutövning (t.ex. poliser), utöver det straffrättsliga skyddet mot misshandel, också har ytterligare ett straffrättsligt skydd när det gäller våld eller hot mot tjänsteman, alternativt förgripelse mot tjänsteman. Detta skydd tillkommer inte lärare när de agerar inom ramen för sin tillsynsplikt eftersom det inte utgör myndighetsutövning. Även här är lärare alltså i en sämre position än de yrkesgrupper som man jämför dem med i Gällivare-domen, vilket gör det ytterligare märkligt att jämföra med dessa grupper när man resonerar kring rätten till skadestånd. 

Den högvördige rådman Ingemar Taavola, som till tidningen Norrländska Socialdemokraten säger att skadestånd till lärare och poliser bedöms enligt samma princip, har mycket att inhämta om hur skolans verklighet ser ut. Vi lärare är inte poliser eller ordningsvakter. Vi accepterar inte att våld riktas mot oss. Och ska så inte heller göra. 

Detta är ytterligare ett steg i fel riktning. Våld och hot ska alltid tas på allvar. Bara för att det sker i skolans värld så ser man annorlunda på det. Varför? 

Det skall vara nolltolerans när det handlar om våld i svensk skola. Också när det gäller våld mot lärare. 

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55