Lärarnas lönelyft blev en sänkning

Stockholms skolborgarråd lovade högre löner till lärarna. Men i fjol sjönk Stockholmslärarnas reallöner. Några extrapengar har inte skjutits till för att få upp lönerna. 

Publicerad

I mars i fjol skrev skolborgarrådet Lotta Edholm en debattartikel om vikten av att lärare får bra betalt länk till annan webbplatsoch att läraryrket ska bli ett högstatusyrke. En rad åtgärder skulle leda till större lönespridning och högre löner. Men i praktiken fick Stockholmslärarna en reallönesänkning under fjolåret. 

Lönerna för lärarna i Stockholm ökade med 1,62 procent (Lärarnas Riksförbund) respektive 1,67 procent (Lärarförbundet). Men samtidigt hamnade inflationen på 2,6 procent, vilket gör att lönerna i praktiken sjönk.

Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm, tycker du att 1,62 procent är en bra ökning?

- Åren innan la vi på mer, men rent allmänt är läraryrket för lågt lönesatt. Stockholms lärare tjänar mer än snittet, men det måste vara en målsättning att höja lönerna. Och att premiera de riktigt skickliga lärarna. När vi hade tarifflönesystem för lärarna så var lönespridningen större än idag när vi har individuella löner.

Har ni skjutit till extra pengar för att få upp lönerna?

- Nej, det är inom ram. Men Stockholm satsar mer på sin grundskola. Fyra skolor i Stockholm har fått gå före och sätta högre löner än vad avtalen ger utrymme för. Det arbetet ska vi fortsätta med. 

Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund, är besviken på löneutvecklingen.

- I Stockholm talar man mycket om att man vill satsa på lärarlönerna, men man måste visa att det finns en verklighet bakom orden. 

Roger Mogert (S), oppositionsborgarråd tycker att politikerna borde ha skjutit till mer pengar till löneökningen.

- Den här löneökningen innebär en reallönesänkning med 1 procent. Det är långt ifrån vad Lotta Edholm har trumpetat ut. De har inte skjutit till några extrapengar till detta utan det ska ske "Inom ram". 

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55