Gyllene chans att höja lärarlönerna

Det är populärt att prata om höjda lärarlöner, men lärarna i Uppsalas grund- och gymnasieskolor har aldrig sett en verklig satsning på yrkeskåren, skriver Metta Fjelkner med flera i UNT. 

Publicerad

Vi står inför ett gigantiskt generationsskifte inom lärarkåren, framför allt inom gymnasieskolan, och ute i kommunerna och i friskolorna har man inte förstått vad de låga lärarlönerna innebär. Politikerna håller med oss i ord men när det kommer till handling tar man ingen hänsyn till lärarna. 

SKL:s Ingela Gardner Sundström och Maria Stockhaus skriver att lärare är "Sveriges viktigaste framtidsjobb" (UNT 29/5). Men lärarna i exempelvis Uppsalas grundskolor och gymnasier har aldrig sett en verklig satsning på lärarkåren. De politiska har aldrig resulterat i lönesatsningar. Detsamma gäller i de flesta andra kommuner. 

Ska SKL nu förmå kommunerna ute i landet att vilja satsa på lärarna vore det välkommet. Men facit visar att arbetsgivarna inte prioriterat lärarlönerna på grundskolan och gymnasiet. Därför behövs det ett centralt avtal som innebär en rejäl satsning på lärarna. 

I Uppsala visar våra siffror efter löneöversynen 2011 att lärarna på grundskolan och gymnasiet fått 1,6 procent. Det tangerar lägsta möjliga påslag. Det kan ingen betrakta som en satsning! 

Rimligen borde de usla resultaten sätta ytterligare press på arbetsgivarna. Visa förmåga att ge lärarna högre löner nu! 

Målet med denna avtalsrörelse, där lärarna är den sista gruppen som är kvar, måste vara att göra läraryrket attraktivt. Det handlar såväl om lön som om arbetstid. Avtalet måste säkra att varje elev får tillräckligt med tid för möte med sin lärare. Därför måste även arbetsbelastningen hanteras av avtalet. 

Lärarna på gymnasiet och grundskolan har fått stå tillbaka lönemässigt så länge att deras löner är bland de lägsta i Europa. De flesta känner nog till att lönerna är låga men inte hur låga. 

Nu har alltså lärarnas största motpart, Sveriges Kommuner och Landsting, chansen att visa att man kan agera annorlunda. Att man vill satsa på lärarna. Bollen ligger hos er. 

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund 

Hans Eric Lindahl, distriktsordförande Lärarnas Riksförbund Uppsala 

Katarina Reineck, ordförande Lärarnas Riksförbund Uppsala 

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55