(S)ommarskolan andas panik

Socialdemokraternas förslag på en utvidgad skolplikt med obligatorisk sommarskola för alla elever som inte når upp till grundskolans mål är bra. Men den löser inte grundproblemet, att skolans huvudman inte klarar sitt ansvar. 

Och sommarskolan kan inte ersätta stora kunskapsluckor, utan det måste handla om avgränsade kunskapsluckor som ska åtgärdas. Dessutom måste lärarna givetvis ersättas ordentligt och det ska vara ett frivilligt åtagande. 

I första hand bör den mesta extraundervisningen ske på terminstid. Egentligen vill vi att grundskolan ska göras tioårig, så alla får en tidigare grund att bygga på. 

Man ska vara medveten att det är ett förslag från pressade politiker som ser att svensk skola har stora problem. Såväl oppositionen som regeringen har medansvar till kunskapstappet i skolan. Under lång tid har man tillåtit att lärarnas arbetsvillkor försämras och lönerna urholkas. 

Det vi nu ser är en krisåtgärd föranledd av kommunernas inkompetens. 

I den årsrapport som Skolinspektionen lämnat till regeringen visar det sig också att kommuner inte klarar av skolan på alltför många håll. Det finns kommunala politiker som sätter som mål att bara 80 procent av eleverna i skolan ska få fullständiga betyg och bli godkända. 

Att det finns ansvariga politiker som kan vara nöjda när var femte elev inte klarar godkänt är upprörande. 

Vi stöder de akuta insatserna som nu föreslås, men det är krishantering i panik. 

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund