Friskolor går före med förbättrade villkor för lärarna

Alla arbetsgivarorganisationer för lärare måste ta ansvar. Nu har avtal slutits för lärarna på de flesta friskolorna i landet. Avtalet innebär att ett första steg tas för att uppvärdera lärarlönerna. Men lärarnas avtal på kommunala skolor har gått till medling, skriver Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner på SVT Debatt. 

Publicerad

Nu har avtal slutits för lärarna på de flesta friskolorna i landet. Avtalet innebär att ett första steg tas för att uppvärdera lärarlönerna. Dessutom tas ett steg mot att hitta en balans mellan lärararbetets olika delar: undervisningen, för- och efterarbetet av undervisningen samt det övriga lärararbetet. 

För ett par veckor sedan sa Lärarnas Riksförbund nej till ett bud på femårsavtal från Sveriges Kommuner och Landsting. Ett bud utan garanterade löneökningar för tre av de fem åren och med flera försämringar för lärarna. I början av förra veckan sa vi nej också till ett nytt bud på ett avtal på ett år och som gav lika mycket som alla andra på arbetsmarknaden, alltså märket på 2,6 procent. Nu har lärarnas avtal på kommunala skolor gått till medling. 

Liksom avtalet med Arbetsgivaralliansen som slöts i förra veckan är det nya avtalet med Almega Tjänsteföretagen ett exempel på att det går att satsa på lärarna om viljan finns. Jag hoppas att andra parter inom lärarnas område nu tar till sig detta budskap. 

Det nya avtalet löper på drygt ett år och innehåller en lönerevision, lönerevision 2012. Vid denna lönerevision garanteras Lärarnas Riksförbunds medlemmar en nivåhöjning på lägst 4,1 procent. Vilket är väsentligt över det så kallade märket som satts av verkstadsindustrin. 

Det nya avtalet innebär därmed att centrala parter påbörjar en uppvärdering av lärares löner. Det innebär alltså att när vi går in i nästa års lönerevision, 2013, bär vi med oss en lönenivå som under 2012 höjts med lägst 4,1 procent. Lärarna tar ett viktigt steg mot att uppvärderas också gentemot andra yrkesgrupper. Vi är också överens om att inleda ett partsarbete för förbättrade lönelägen för lärare. 

En lika viktig fråga för lärarna som höjda reallöner är att arbetsbelastningen ses över. Alltfler uppgifter har fått inrymmas utan någon egentlig översikt och kontroll. Därför är det också viktigt för oss det nu även inleds ett arbete som syftar till att skapa balans inom arbetstidens ramar mellan lärararbetets olika delar: undervisningen, för- och efterarbetet av undervisningen samt övrigt lärararbete. Som en del av detta ska parterna ta fram avtalsmodeller för lärararbetet i olika skolformer och årskurser. 

Avtalet innebär att de centrala parterna tar ett ansvar för att ge skolorna strukturella förutsättningar för att arbetsbelastningen ska kunna hanteras systematiskt och kraften därmed ska kunna ägnas åt att förbättra elevernas resultat.

En särskild bestämmelse införs i det centrala avtalet om tidsbegränsad anställning för lärare som genomför sin introduktionsperiod för att bli legitimerade. Anställningen syftar till tillsvidareanställning och kvalificerar för företrädesrätt till återanställning samt konvertering.

 

 

Med tanke på de stora problem som finns i genomförandet av den viktiga och angelägna legitimationsreformen för lärarna, så är det betydelsefullt att vi når en lösning på problemet med tillgången på introduktionsplatser för nya lärare.


Det nya avtalet innebär att vi tar ett ansvar för att omsätta aktuella skolpolitiska reformer i skolans verksamhet. Arbetet med reformerna fortsätter mellan parterna under avtalsperioden.

 

 

Detta avtal är viktigt för skolan. Både som exempel för andra och som ett konkret avtal som styr arbetet på mer än 600 företag som bedriver fristående skolor eller förskolor som är anslutna till Almega Tjänsteföretagen. Här återfinns de allra största företagen som driver fristående skolor, men de flesta företagen är små och har bara en eller ett par skolor.

 

 

Med detta avtal har vi kunnat ta in alla de krav som lärarna har haft i sitt yrkande i årets avtalsrörelse. Jag hoppas att de kloka krafter som finns hos andra arbetsgivarföreträdare inom skolans område kommer vilja visa att också de kan satsa långsiktigt på lärarna genom tydliga avtal med konkreta nivåhöjningar.

 

 

Alla arbetsgivarorganisationer för lärare måste ta ansvar. På något annat sätt är det svårt att se att lärarna ska kunna uppvärderas, både på kort och på lång sikt. Vi måste ta de första stegen nu i denna avtalsrörelse.

 

 

METTA FJELKNER


Ordförande i Lärarnas Riksförbund

 

För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55