Tänk om och tänk långsiktigt

Om fem år har 40 procent av gymnasielärarna inom allmänna ämnen nått pensionsåldern, vidare står platserna tomma på lärarhögskolorna framför allt inom matematik och de naturvetenskapliga ämnena. 

Publicerad

För Sverige innebär detta att det år 2020 kommer att fattas 43 000 lärare. Detta gör naturligtvis att det kommer att saknas ett stort antal behöriga lärare i även i Halmstads kommun. 

Lägg därtill att elevantalet på grundskolan ökar dramatiskt de kommande åren. "Puckeln" har nu nått mellanstadiet. Om några få år är dessa elever redo för gymnasiet, men kommer Halmstad att vara redo för dem? 

Regeringen har insett att det behövs mer pengar för omställningen till den nya gymnasieskolan Gy11. Därför kommer nu en utbetalning på 895 miljoner kronor extra för att användas i gymnasieskolorna runt om i Sverige. 

Regeringen föreslår också ett ungdomspaket på 2,2 miljarder kronor 2013 och nästan 2,4 miljarder kronor 2014. För att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv görs satsningar på lärlingsutbildningar och den gymnasiala yrkesutbildningen. Totalt satsar regeringen 8,1 miljarder kronor 2013—2016. 

Är det bara regeringen som bry sig om gymnasieskolan, eller kommer Halmstads kommun som är bland de fem "rikaste" kommunerna i Sverige också att satsa på lärarna? Vi har sett att "fattigare" kommuner än Halmstad tar sitt ansvar och satsar sig ur problemen med elevdemografin. 

Lärarnas Riksförbund anser att Halmstads kommun måste skapa en personalpolitik som är värd namnet. Låt Sverige få veta att Halmstads kommun är en arbetsgivare som värnar om sin personal. 

I Halmstad skapar vi ett generationsväxlings-program där äldre lärare får ett avslut på karriären som inte blir bara ett tack och farväl. Här låter vi istället deras kompetens föras över till yngre lärare som kan stanna kvar och vi får en skola med bättre kvalitet och högre måluppfyllelse. 

Att säga upp drygt 50 lärare inom UAF rimmar dåligt med den framtid som gymnasieskolan snart står inför. Det är nu läge att bli den attraktiva arbetsgivare som kommunen bör vara. Gör en satsning, starta ett generationsväxlingsprogram som gynnar alla parter, inte minst eleverna. Låt "koncerntänket" Halmstads kommun bli konkret och inte bara abstrakta tankar hos er politiker. Erbjud de övertaliga gymnasielärarna lärartjänster inom BUF under en kort tid. 

Det finns pengar, det kommer pengar, så: Tänk om, tänk till, tänk långsiktigt! 

Satsa på kvalitet och måluppfyllelse och säg inte upp era gymnasielärare. 

Michael Anderberg, Kommunombud Lärarnas Riksförbund 

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55