Det är inte en fråga om någon ska avgå

Vi förstår och delar den frustration över lärarnas låga löner och villkor som uttrycks i en debattartikel på SVD Brännpunkt 26/9. Vi är övertygade om att alla inom Lärarnas Riksförbund är rejält upprörda över att vi inte kunde få ett avtal med ännu högre löneförhöjningar och bättre arbetsvillkor, skriver Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse på SVD Brännpunkt. 

Publicerad

Vi behöver uppvärdera läraryrket — inte bara för att vi själva ska få högre lön och bättre villkor — utan för att hela samhället tjänar på att satsa på lärarna. Sverige är och ska vara en kunskapsnation också framöver. Utbildning är en investering i framtiden, inte en kostnad.

Nu fick vi de största löneförhöjningarna på svensk arbetsmarknad — med över 50 procent mer än de flesta andra avtal som har slutits. Men vi är inte nöjda med det. Nu går vi vidare och pressar arbetsgivarna i kommunerna, dels i de lokala löneförhandlingarna och dels inför att de ska sätta lönenivåerna på de sifferlösa åren 2014-15.

Detta avtal var inte slutet på en resa, utan ett första steg i arbetet med att fullfölja en för landet helt nödvändig uppvärdering av läraryrket.
Det vi blir mest upprörda över nu, är att Svenskt Näringsliv har klagat över att vi fått för höga löneförhöjningar, och att vårt avtal skulle riskera hela den svenska lönesättningsmodellen bara för att vi fick betydligt mer än alla andra. Det är märkligt, och tyder på att man inte har insett varför Sverige som kunskapsnation behöver uppvärdera lärarna — som ju har halkat efter lönemässigt så många år.

Nu är det viktigt att vi använder den kraft som finns i många lärares frustration, och riktar den mot de kommunpolitiker som ska sätta lönenivån för lärarna om bara cirka ett och ett halvt år. Nu är det upp till bevis för kommunerna: har de kraft nog för att fullfölja uppvärderingen av lärarna? Annars har de en gång för alla visat att de inte är mogna uppgiften att vara huvudmän för skolan.

Vi vill också vara tydliga med att det här inte är en fråga om den ena eller andra ska avgå eller inte. Det är lätt att ställa sådana krav, men desto svårare att stå upp för ett svårt beslut.
Vår förbundsordförande valdes nyligen om av en enhällig kongress, och vi fattade i går — med tydlig majoritet — beslut om att säga ja till medlarnas bud i både förbundsstyrelsen och förbundsrådet. Vi gjorde det efter en noggrann analys, som visade att alternativen hade varit värre för lärarnas löner och situation.

Vi hade definitivt hoppats på mer, men nu fick vi ändå till ett avtal som innebar 4,2 procent i löneförhöjningar 2012 — mer än något annat avtal. Alternativet hade varit både osäkerhet inför framtiden och en betydligt lägre nivå: 2,6 procent i ett år.

Vid en konflikt hade även retroaktiviteten i avtalet försvunnit. Det skulle ha inneburet att en lärare med en genomsnittslön skulle förlora de cirka 9000 kronor som nu de allra flesta nu kommer att få retroaktivt innan jul.

Det här är ett demokratiskt fattat beslut, som vi står upp för gemensamt i förbundet. Vi i förbundsstyrelsen ska nu ta ansvar för att ta nästa steg i uppvärderingen av läraryrket.

METTA FJELKNER
BO JANSSON
ANDERS ALMGREN
LARZ BLOMQVIST
KARIN BÄCKSTEDT
DUSKA JANSSON DOBROTA
STEN HAGBERG
HELENA LINGE
CATHARINA NIWHEDE
KATARINA REINECK
KARIN RYLENIUS
RAGNAR SJÖLANDER
MATS STERNBRING
SARA SVANLUND
SVANTE TIDEMAN
ANDERS LÖNROTH

förbundsstyrelseledamöter Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55