Vi tvekar inte att ta ny strid under valåret

Om ett och ett halvt år vet vi om de vackra orden från SKL har gett resultat i lärarnas lönekuvert. Om det inte skett kommer vi inte att tveka att säga upp avtalet och göra lärarnas löner till en valfråga 2014, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund på SVD Brännpunkt. 

Publicerad

Reaktionerna på det nyligen slutna löneavtalet för lärarna visar att frustrationen över låga löner och dåliga villkor är på bristningsgränsen. Nu kräver vi att Sveriges kommunpolitiker tar sitt ansvar som arbetsgivare och i fyra steg säkrar att lärarnas löner höjs, så att yrket uppvärderas.

Annars kommer vi att göra såväl lärarnas löner som huruvida kommunerna verkligen är mogna uppgiften att ansvara för skolan till en valfråga 2014. Vi kommer inte heller att tveka att gå från ord till handling genom att säga upp avtalet. 2014 blir på flera sätt ett ödesår för den svenska skolans framtid. 

En lång och intensiv avtalsrörelse avslutades med medling. När medlarna klargjorde att det inte fanns något ytterligare att hämta valde de beslutande organen i Lärarnas Riksförbund att sluta avtal i stället för att gå i konflikt. Det avtal som Lärarnas Riksförbund efter långa förhandlingar och medling har tecknat med arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting var ett första steg mot målet. 

Dagens situation är inte hållbar. Läraryrket får inte sägas vara Sveriges viktigaste yrke samtidigt som man har Sveriges sämsta löner i förhållande till utbildning och ansvar. Nu har kommunerna en sista chans.  

Med avstamp i det nu tecknade avtalet, som i praktiken är två år och med tre löneöversyner inom 1,5 år, kräver vi nu att kommunerna tar fyra tydliga steg för att fullfölja arbetet med att uppvärdera lärarnas löner: 

1. Se avtalet som ett golv, inte ett tak. Avtalet ger lägst 4,2 procent för 2012 och 2013 ska industrinormen vara ett golv, inte ett tak, för lönesättningen. Kommunerna måste markera att lärarna är värda rejäla löneförhöjningar för att ta igen det man har halkat efter i många år. 

2. Inga uppsägningar. Vi reagerar starkt när vi efter avtalets tecknande får signaler från kommuner om att det är så höga löneökningar att man kommer att säga upp anställda för att ha råd. Klarar kommunerna inte av sådana löneförhöjningar utan att behöva säga upp en massa anställda, så kanske man inte ska ha kvar ansvaret för skolan? Följ i stället exemplet från Stockholms stad som satsar på höjda lärarlöner! Det är enda, jag menar enda, lösningen. 

3. Kommunernas sista chans. Avtalets år 2014 har ingen angiven nivå och efter löneöversynen avgörs om avtalet ska sägas upp. Det kräver att kommunerna själva förmår att sätta löner för lärarna som innebär tydliga steg mot en kraftigt ökad lönenivå. Följden av ett misslyckande från kommunernas sida kommer dessutom i praktiken göra det omöjligt att teckna avtal igen med SKL. Därför måste alla kommuner satsa de kommande 1,5 åren. Nu är det upp till bevis! 

4. Långsiktig strategi. Många lärare hade hoppats på tydligare steg mot det långsiktiga målet 10 000 kronor mer i månaden. Vi vill under avtalsperioden att kommunerna i samverkan med arbetsgivarorganisationen SKL och oss i lärarfacken tar fram strategier för den långsiktiga löneutvecklingen. 

Avgörandet kommer att äga rum 2014. Tidigt under året kommer den statliga utredningen om effekterna av kommunaliseringen av skolan att presentera sitt betänkande. Därefter följer löneöversyn för lärare under våren. Vi kan säga upp avtalet senast på hösten 2014 och det är val till riksdag och kommun i september. Under året kommer även lärarlegitimationerna att träda i kraft fullt ut. Samlat har detta stor betydelse för både antalet lärare som på lönebildningen för lärare. 

2014 blir även ett avgörande år rent avtalsmässigt. Om inte kommunerna i löneöversynen 2014 satsar på lärarna, så kommer det inte att gå att teckna nya avtal. Då, om tre löneöversyner under ett och ett halvt år, vet vi om de vackra orden från SKL verkligen har gett resultat i lärarnas lönekuvert. 

För 2012 och 2013 lär lärarna få löneförhöjningar på cirka 6,6 procent på några månader. Om kommunerna är beredda att satsa på lärarna även 2014 kan vi på ett och ett halvt år ha närmat oss närmare en 10-procentig löneökning för lärarna. Och det är utan att de statliga satsningarna på karriärtjänster är inräknade. 

Går inte utvecklingen i denna riktning med lönesatsningar i denna storleksordning så väntar inte bara oreda. Sveriges lärare har fått nog. Nu är det upp till bevis för arbetsgivarna i kommunerna och friskolorna. 

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55