Fyra steg för högre lärarlöner

Vi kräver att politikerna i Göteborgsregionen tar sitt ansvar som arbetsgivare och i fyra steg säkrar att lärarnas löner verkligen höjs, skriver bland andra Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund, i Göteborgs-Posten. 

Reaktionerna på det nyligen slutna löneavtalet för lärarna har varit starka. De visar ett stort missnöje med löner och villkor inom lärarkåren. Samtidigt vill allt färre bli lärare.

I och med det nya läraravtalet har skolhuvudmännen i Göteborgsregionen alla möjligheter att uppvärdera läraryrkets status och säkra yrkets attraktivitet. 

Även om ett avtal nyss slutits måste vi nu växla upp arbetet för högre löner och bättre villkor. Mycket arbete återstår. Vi kräver nu att kommunerna tar fyra tydliga steg mot högre lärarlöner: 

Se avtalet som ett golv, inte ett tak. SKL har uppmanat landets kommunpolitiker att satsa på lärarna. Vi kommer att noga följa upp, och öppet redovisa, hur hela Göteborgsregionen följer denna uppmaning. 

Ingen minskning av lärartätheten. Vi kräver besked från alla kommuner i Göteborgsregionen att man inte använder detta avtal som skäl för att minska lärartätheten. 

Nu har kommunen chansen. Avtalets två sifferlösa år bygger på att kommunerna förmår att sätta löner som innebär tydliga steg mot en rejäl uppvärdering av lärarna. Vi förutsätter att kommunerna i Göteborgsregionen visar att det finns ett ekonomiskt utrymme för tydliga lönehöjningar. 

Långsiktig strategi. Många lärare i Göteborg med omnejd är besvikna på de senaste årens löneutfall. Vi vill därför att alla kommuner i vår region, i samverkan med de fackliga organisationerna, tar fram strategier för den långsiktiga löneutvecklingen. 

Om inte kommunerna i löneöversynen 2014 satsar på lärarna river vi upp avtalet. 

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund 

Gunnar Valinder. distriktsordförande Lärarnas Riksförbund i Göteborg 

Thommy Bergström, distriktsordförande Lärarnas Riksförbund i Göteborgsringen 

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55