Fel att straffa lärare när skolor inte når målen

Lärarnas riksförbund: Beslutet att lärarna på sju skolor straffas med lägre löneökningar för att skolan inte når målen i Stockholm riskerar leda till lärarflykt. Vem vill nu arbeta på en skola i ett socialt utsatt område, skriver Metta Fjelkner och Ragnar Sjölander på Newsmill.se

Så blev det till slut bestämt vilka som ska straffas för att skolan inte når målen i Stockholm. Det blir lärarna på sju skolor: Eriksdalsskolan, Nya Elementar, Nybohovsskolan, Nytorpsskolan, Sofia skola, Sundbyskolan samt Vinstagårdsskolan som pekas ut. De skolorna tillåts bara att lägga 3,7 procent istället för de 4,2 procent som det centrala avtalet anger som lägstanivå för 2012.

Att tro att de lärare som arbetar på ovan nämnda skolor ska orka lägga ner ännu mer tid och kraft på att få fler elever att klara målen är rent ut sagt både dumt och naivt.

Det långsiktiga resultatet riskerar att bli lärarflykt. Vem vill i framtiden arbeta på en skola med många nyanlända invandrare i ett socialt utsatt område? Dessutom risk för försämringar för elever i behov av särskilt stöd. Vilka skolor vill ta emot elever utifrån upptagningsområdet som inte uppnår målen eller har en diagnos?

Att Stockholm stad "tillåter" sju andra skolor att lägga ut 4,7 procent bekräftar att staden slutgiltigt har tagit bort rektorernas mandat att förfoga över sin budget. Lärarnas Riksförbund i Stockholm undrar nu - står skolborgarrådet Lotta Edholm bakom detta?

Läraravtalet 2012 ger kommunerna möjlighet till en långsiktig lönesatsning på lärarna. Sveriges kommuner har förbundit sig att satsa på lärarna i det nyss slutna avtalet. SKL säger att de anser att det är rimligt att lärarna hämtar igen vad man förlorat i löneutveckling under lång tid. Det gäller alla lärare i alla skolor.

I Stockholm gick den styrande majoriteten snabbt ut efter att läraravtalet slöts och presenterade att man anslagit 100 miljoner kronor till skolorna för att de skulle kunna leva upp till avtalets lägstanivå om 4,2 procent från 1 april för 2012. Målsättningen i Stockholm om att "skolor med bra resultat ska premieras" låter vällovlig. Men för att uppnå denna beordras några rektorer att lägga ett lägre tak för löneökningarna och tillåts inte ens lägga ut lägstutrymmet! Det är något som vi starkt ifrågasätter och tar avstånd ifrån. Vi vill inte ha en hård central styrning av löneutrymme mellan stadens skolor.

Lärarnas Riksförbund stad är starkt kritiskt. Vi menar att detta skadar tilltron till den individuella lönesättningen.

Vi kommer självklart att kämpa för att den garanterade nivån på 4,2 procent inte underskrids på någon enda skola eller enhet där våra medlemmar tjänstgör! Det är helt oacceptabelt att medlemmar på andra skolor ska behöva stå tillbaka enbart för att utlägget i staden inte ska överskrida det garanterade utrymmet på 4,2 procent, det golv som arbetsgivaren så tydligt har gjort till ett tak. Trots att ordföranden i SKL:s förhandlingsdelegation, Ingela Gardner Sundström, sagt att de siffror man enats om ska vara ett golv och inte ett tak...

Vi tycker att den styrande majoriteten i Stockholm Stad ska lyssna på vad Ingela Gardner Sundström också sagt:

"Under en lång följd av år har lärarna fått ett sämre utfall än alla våra andra grupper och det i sig talar för att det kanske inte finns skäl till kompensation för övriga, möjligen till kompensation för lärarna."

Nu är det upp till bevis för arbetsgivarna. Vi förväntar oss att överenskomna skrivningar om satsningar blir just satsningar som ger tydliga resultat i lönekuvertet. Att man följer avtalets lägstanivå är näppeligen att beskriva som en satsning ... Om Stockholm ska vara alliansens skyltfönster så är stockholmsexemplet mycket illavarslande för hur övriga alliansstyrda kommuner runtom i landet kan komma att agera.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Ragnar Sjölander, ordförande Lärarnas Riksförbund Stockholm

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55