Dra tillbaka beslutet att straffa lärare

För att hedra såväl bokstav som andemeningen i det nya läraravtalet, så måste Stockholms stad dra tillbaka beslutet att straffa lärare med lägre löneökningar för att skolan inte når målen i Stockholm. Det skriver Metta Fjelkner, Bosse Jansson och Ragnar Sjölander på SVD Brännpunkt idag.

Stockholms Stad har lovat att "hedra" det nyligen slutna läraravtalet. Därför är det mycket förvånande att man beslutat att ge lärare på sju skolor lägre löneökningar än vad som anges i avtalet.

De kraftiga protester som detta beslut orsakat gör att det är alltmer uppenbart att politiker och ansvariga tjänstemän i staden missbedömt lärarnas tålamod med trixande och att lärarna faktiskt förväntar sig satsningar när satsningar utlovas!

Den 1 oktober skrev de styrande i staden, med Sten Nordin och Lotta Edholm i spetsen, på SVD Brännpunkt att: "Alliansen i Stockholms stad kommer att aktivt hedra detta avtal och kommer att bli en mycket aktiv part för att tillsammans med lärarna genomföra avtalet och förbättringarna av skolan."

Lärarnas Riksförbund menar att, för att hedra såväl bokstav som andemeningen i detta avtal, så måste staden dra tillbaka beslutet att straffa lärare med lägre löneökningar för att skolan inte når målen i Stockholm.

Att sedan sju skolor belönas av staden genom att få sätta en halv procent högre löner än de 4,2 procent som anges i avtalet är i sin ordning. Att siffrorna i avtalet inte ska vara tak, utan golv har tydlig sagts av SKL:s ledning.

Vi efterlyser de 100 miljoner extra som Stockholms Stad ska satsa på lärarlöner. Det är välkänt att staden har pengar. Den 12 juni presenterades att man gör ett överskott på 1015 miljoner kronor — alltså litet drygt en miljard — mer än beräknat under budgetåret 2012. Huvuddelen har gått till stadens reserver. Dessutom får staden tillbaka en halv miljard i AFA-premier som kan användas för innevarande år.

Vi kräver att skolborgarrådet Lotta Edholm omedelbart meddelar att lärarna på Eriksdalsskolan, Nya Elementar, Nybohovsskolan, Nytorpsskolan, Sofia skola, Sundbyskolan samt Vinstagårdsskolan ska få minst 4,2 procent i lönepåslag, som det centrala avtalet anger som lägstanivå för 2012.

Om inte staden drar tillbaka detta oövertänkta beslut skadar man tilltron till den individuella lönesättningen. Vi vill inte att lärare ska lönesättas kollektivt och skolvis utifrån arbetsgivarens syn på resultaten.

Läraravtalet 2012 ger kommunerna möjlighet till en långsiktig lönesatsning på lärarna. Sveriges kommuner har förbundit sig att satsa på lärarna i det nyss slutna avtalet. SKL säger att de anser att det är rimligt att lärarna hämtar igen vad man förlorat i löneutveckling under lång tid. Det gäller alla lärare i alla skolor.

Nu är det upp till bevis för arbetsgivarna. Vi förväntar oss att överenskomna skrivningar om satsningar blir just satsningar som ger tydliga resultat i lönekuvertet.

Om Stockholm ska vara alliansens skyltfönster så är stockholmsexemplet mycket illavarslande för hur andra kommuner runtom i landet kan komma att agera.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Bosse Jansson, vice ordförande Lärarnas Riksförbund

Ragnar Sjölander, ordförande Lärarnas Riksförbund Stockholm

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55