Finns bättre sätt att sprida goda exempel

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening har problematiserat Lärarförbundets ranking av "Årets bästa skolkommun". Lärarförbundet försvarar densamma i en replik på Brännpunkt 16/11. Rankningen görs efter 14 kriterier men blir ändå en sammanvägning av nyckeltal, skriver Freddy Grip ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening i en slutreplik på SVD Brännpunkt.

Publicerad

Det finns kommuner som aldrig kommer ha möjlighet att nå Sveriges bästa skolkommun för att de inte har förutsättningarna. Det finns elever som aldrig kommer att gå i årets bästa skolkommun för att de inte har politiker som tar ansvar. Det finns lärare som aldrig kommer att få jobba i den bästa skolan.

Det ansvarsfulla, moderna och medlemsnyttiga av en facklig organisation är att våga kräva nytt huvudmannaskap och bättre organisering av skolan. Lärarnas Riksförbund strejkade mot kommunaliseringen 1989, det gjordes med oro för lägre reallöner, lägre status, sämre villkor och bristande likvärdighet. Drygt två decennier senare kan vi beklagligt konstatera att allt det infriades. Lärarförbundets föregångares förbundsledningar övertalade medlemmarna att gå med på ett löneanbud och acceptera kommunaliseringen och det gjorde medlemmarna.

Vi är inte bakåtsträvare men däremot så kan vi vår historia. Det är viktigt för att nu se vad svensk skola behöver. Den bristande likvärdigheten behöver motverkas av ett modernt statligt huvudmannaskap. Konkret skulle ett sådant kunna få; resurser att fördelas bättre efter elevernas behov, ökad frihet för professionen och ett övergripande ansvar för skolans utvecklingsarbete. Goda exempel måste spridas men i en form som andas professionalism och inte tävlan. Genom att byta arbetsgivare skapas en reell möjlighet att få den uppvärdering som lärare kräver, kommunerna kommer inte ge det.

För alla elevers möjlighet att nå sin fulla potential behöver vi prata om skolans organisering och inte ranka efter nyckeltal. Mod är att våga kräva det nödvändiga, ett nytt huvudmannaskap och inte gömma sig bakom ökad statlig styrning.

FREDDY GRIP, ordförande Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55