Gardell bidrar till att bryta tystnaden om HIV

Nu finns möjligheten att medvetenheten om HIV kan förbättras, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner och Christina Ralsgård, verksamhetsansvarig vid Nationellt Kunskaps- och Resurscentrum för barn och unga med hiv på Newsmill.se

Hiv har funnits med oss i tre decennier, och även om det är en kort tid i vetenskapliga sammanhang, så är det lång tid för varje drabbad människa. Alla är vi drabbade av HIV i någon form. Nu finns möjligheten att medvetenheten om denna osynliga sjukdom kan förbättras

1 december är det den internationella världs-aids-dagen. En dag som startades av FN för att uppmärksamma den globala hiv-epidemin. Det är också en dag som påminner om att kampen mot hiv och aids långt ifrån är över. Över 30 miljoner människor lever med hiv eller utvecklad aids i världen i dag.

Årets tema för FN:s arbete med hiv och aids är `Getting to zero`, alltså målet är att utplåna denna osynliga sjukdom. Här har ledare världen över ett stort ansvar för hur hiv-epidemin utvecklas och hur bemötandet av de som lever med hiv ser ut.

Kunskap måste spridas Men ledarskap kräver kunskap. Ökad kunskap om hiv behövs kanske särskilt bland ungdomar i dag. Det är en central uppgift för lärare att ge vederhäftig kunskap hiv och om att varje individ har ett eget ansvar för sitt liv och sin hälsa.

Tystnaden kring hiv/aids måste brytas. Att hiv finns måste uppmärksammas mer. Vad har egentligen hänt i lärarkåren och vad har skolan gjort sedan virusinfektionen upptäcktes? Hur är läget nu, har kunskapen utvecklats och hur förstår en lärare att hantera denna fråga? Här har vi alla som engagerar oss i denna fråga ett stort ansvar.

Jonas Gardell bidrar till att bryta tystnaden Det är viktigt att förmedla kunskap och inte drunkna i statistik. Bara siffror tar ingen till sig. Och med tiden bleknar allt. Hiv-viruset har funnits med oss i mer än 30 år, och även om det är en kort tid i vetenskapliga sammanhang, så är det lång tid för varje drabbad människa, hens familj och vänner.

Som ett led i uppmärksammandet av de trettio år som förlöpt sedan Sverige såg sitt första aids-fall har svenska folket under det senaste året kunnat ta del av ett flertal radioprogram, artikelserier, böcker, tv-program och nu senast den uppmärksammade tv-serien Torka aldrig tårar utan handskar av Jonas Gardell och dennes böcker i samma ämne.

Kan leva vanliga liv med hiv Mycket har hänt, forskarna har identifierat smittvägarna, tagit fram nya test och hittat en kombinationsbehandling som stoppar viruset från att föröka sig och ger kroppens immunförsvar möjlighet att återhämta sig. Dessutom gör det den hiv-infekterade personen mycket mindre smittsam. Vilket i sig är oerhört lyckosamt och visar sig i lägre antal smittade världen över.

Hur många vet i dag att den som är hiv-positiv faktiskt kan leva ett vanligt liv. Även om man är hänvisad till att varje dag ta sina bromsmediciner och att möta de fördomar grundade på okunskap som finns i samhället?

Människor lever med hiv och aids i alla delar på vår jord. I Sverige lever drygt sextusen personer med hiv i dag, varav trehundra är barn och unga vuxna som finns i skolsystemet.

`Som en osynlig sten i mitt hjärta` Vår förhoppning är att många lärare och andra, efter läsningen av Gardells böcker och gripande tv-serie kan hitta fram till den bok av Donald Boström och Mats Ögren Wanger `Som en osynlig sten i mitt hjärta`, som tagits fram tillsammans med Lärarnas Riksförbund. I den berättar män och kvinnor från hela världen för första gången öppenhjärtigt sin historia.

Boken är en del i en kunskapsplattform med basfakta, länksamling, kunskapstest och - inte minst - en mycket bra lärarhandledning. Den passar för elever i gymnasiet och kan även användas i studiecirklar för den intresserade.

Boken är vårt sätt att bidra till att hiv blir mer synligt och uppmärksammat i vårt land. Även du kan bidra.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund
Christina Ralsgård, verksamhetsansvarig vid Nationellt Kunskaps- och Resurscentrum för barn och unga med hiv.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55