Skolan får inte bli politikers lekstuga

Vad vill politikerna med den svenska skolan? Länge kunde man tro att de inte ville något alls. Ett uppvaknande tycks ske efter år av sjunkande kunskapsresultat. Men om det stannar vid valtaktik och partistrategier så blir skolan knappast hjälpt skriver Metta Fjelkner och Göran Hägg i en debattartikel i Expressen.

Undersökningar som Pirls och Timms visar att svenska skolbarn kan allt mindre jämfört med elever i andra länder. Nu sjunker kunskaperna också i det som kallats Sveriges paradgren, läsning. Men hur har vi hamnat i den bedrövliga situationen med nedgående läsförståelse och läs­förmåga? På sextiotalet hade ju Sverige det som Finland har i dag: Världens bästa skola med rättvisa och ambitiösa mål. Givetvis fanns problem, men potentialen var stor.

Därefter tappade de svenska politikerna intresset för skolan och lät "skolutvecklare" ta över. Dessa monterade ner innehållet i skolan. Att återta det som förlorats kommer ta lång tid.

Dagens problem har skapats av såväl borgerliga som socialdemokratiska politiker i ohelig samverkan. Efter lysande rättvisereformer och kunskapsoptimistiska läroplaner vid 60-talets mitt kom ett antal mindre lyckade ingrepp med läroplanerna 1969 och 1980, SIA-skolan och annat, som dock aldrig slog igenom. Skolan - och Sverige - räddades av lärarnas ohörsamhet.

Men genom Göran Perssons kommunalisering, Beatrice Asks avskaffande av kursplanerna, socialdemokratins slakt på alla kontrollinstrument från betyg till fungerande centralprov och de borgerligas öppning för okontrollerad privatverksamhet på området, hade man i det närmaste lyckats krossa Systemet.

Den sittande borgerliga regeringen har nu genomfört en rad förändringar som kommer att ge effekt på längre sikt. Betyg från årskurs sex. Omdömen tidigare och utvärderingar från trean. Förändringar som huvudsakligen har stöd även från oppositionen.

Även Socialdemokraterna har tillnyktrat och utformar en ny skolpolitik med betyg och tydliga kunskapsmål.

Frågan är dock hur fallet i skolan ska vändas? Litteraturutredningens "Läsarnas marknad, marknadens läsare - en forskningsantologi", SOU 2012:10 ger delförklaringar till de sjunkande resultaten i svenska elevers läsförmåga och läsförståelse.

Bland de mer överraskande förklaringarna till den bristande läsförståelsen finns den ökande dator­användningen. Trots att våra barn har allt större tillgång till datorer i olika utformning blir de inte bättre på att läsa och tillgodogöra sig komplicerad information. Man blir inte smartare bara för att tillgången till datorer i hemmen ökar. Att spela spel i stället för att läsa förbättrar inte läsförmågan. Till och med är det så att datorer kan minska läsförståelsen!

Är det då så klokt att alla elever ska ha ­datorer i skolan, utan att dessa har en ­genomtänkt plats i undervisningen? De kan nämligen vara utmärkta om de ingår i en genomtänkt undervisningsplan. Och det händer inte utan lärares medverkan.

I alla tider har politiker älskat apparater. Men nu behöver vi politiker som också älskar lärare, politiker som ser värdet av att eleverna möter en kunnig lärare för att i samtal och dialog öka sina kunskaper och tillägna sig nya insikter.

Frågan som återstår är om politikerna är beredda att satsa på skolan - på allvar - och därmed också lägga resurser på lärare och undervisningstid?

Vi vill varna för att skolan åter görs till en språngbräda i kommande valrörelse. I statsminister Fredrik Reinfeldts jultal kunde vi se att skolan ses som en "val­vinnare".

I stället för politiker som använder skolan för egna partipolitiska syften, vill vi se ansvarsfulla beslut för att staten ska ta sitt ansvar och inte abdikerar för Sveriges viktigaste verksamhet, skolan.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

GÖRAN HÄGG, författare och docent i litteraturvetenskap.

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55