Undervisning utförda av obehöriga

Gränsdragning. När ni läser detta har Skatteverket tagit ställning till om föräldrar ska kunna få göra skatteavdrag för bland annat sånglärare, seglings- och golfinstruktörer och personliga fys-tränare, skriver Metta Fjelkner i Nya Wermlands-Tidningen.

Under senhösten var debatten och diskussionen om rutavdrag för läxhjälp mycket intensiv. Lärarnas Riksförbund och alla andra remissinstanser med insikt om hur skolan fungerar – och utan egenintresse – har avstyrkt och pekat på problemen med en skattesubvention för gymnasieelever. I praktiken kommer det bli frågan om privatundervisning i hemmet. För övrigt enligt läxhjälpsföretagen själva ofta en undervisning av obehöriga och outbildade.

Men inga invändningar bet på den politiska majoriteten. Det handlade ju om politik när den är som sämst, alltså när det bara är politik utan verklighetsförankring. Riksdagen röstade för regeringens förlag att gymnasister ska få göra rutavdrag för privat läxhjälp.

Låt oss dock föra ett resonemang om hur gymnasieelever läser sina läxor. En gymnasieelev som har läxa i matematik och behöver hjälp med den behöver de facto undervisning i det aktuella momentet. Det handlar inte om att nöta in kunskap som hos lågstadieelever, det handlar om förståelse av fakta. Om man behöver hjälp, om man inte förstått, måste man ha mer undervisning. Med läxhjälp i form av rut ger det välbeställda möjlighet till skattesubventionerad hemundervisning. Men många gånger kommer denna subventionerade undervisning att ges av obehöriga. Det har My Academy bekräftat. Nu inträffar det ologiska att samma regering som med brett stöd skärpt lagen för behörighet, infört lärarlegitimation, nu luckrar upp dessa bestämmelser och tillåter i praktiken undervisning av obehöriga, för bättre bemedlade, med skattereduktion.

Hur gör man med en läxa i dans på gymnasiet? Frågan lyftes av Lärarnas Riksförbund på en hearing i skatteutskottet. Ska vi ha skattereduktion för privatlektioner och dans! Eller av sångpedagog? Lärarnas Riksförbund blev föraktfullt bemött när vi lyfte detta men vi har senare konstaterat att det är något som inte kan tigas ihjäl. Skatteverket har sedan varnat för att det nu blir nya svåra gränsdragningsproblem som måste göras.

Ska en elev på ett fotbollsgymnasium kunna anlita personlig tränare subventionerade av staten? Eller göra läxa i golf? Privat tränare, subventionerad? Kommer framtida elever på en del program när de går hem från skolan säga hej då till varandra med orden: ”Nu har jag tid med min PT. Måste skynda mig. Vi betalar ju en slant för det.” Det finns ju så många specialgymnasier i dag, för golf, för segling för skidåkning, som också är delar i läroplanen. Och om man behöver hjälp med det arbetet, och det kan utföras i bostaden, omfattas även sådana ämnen? Sådant har de rättsliga experterna på Skatteverket tvingats fundera på. När ni läser detta har Skatteverket tagit ställning till om föräldrar ska kunna få göra skatteavdrag för bland annat sånglärare, seglings- och golfinstruktörer och personliga fys-tränare.

En framgångsrik skola kräver också att politiker tar till sig av lärarnas kunskaper och erfarenheter. Införandet av rutavdrag för läxhjälp är ett tydligt exempel på när politiker kör över lärarna och inför ett system som kommer leda till ökad segregering. Med läxhjälp i form av rut får de välbeställda möjlighet till skattesubventionerad hemundervisning. Elevernas hemmiljö ska inte avgöra deras skolframgång. Regeringens politik i detta hänseende leder till en mer ojämlik skola. Detta måste få ett slut.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55