Hon varnar för gettoisering

Något måste göras åt situationen på skolorna i norra Uddevalla. Det säger Annika Levander, lärare på Ramnerödsskolan och representant för Lärarnas riksförbund. – Utvecklingen går mot en gettoisering, säger hon till Bohusläningen.

Skolorna hon syftar på är Dalabergsskolan, Hovhultsskolan samt Ramnerödsskolan. På den sistnämnda är hon själv lärare, sedan tolv år tillbaka.

– Ramnerödsskolan har många tillgångar. Vi har en bra struktur med ordning och reda. Lärarna är kompetenta och engagerade. Ändå börjar situationen bli ohållbar, säger Annika Levander.

Väljer bort

Hon berättar om en utveckling där etniskt svenska elever väljer bort Ramneröd till förmån för exempelvis Västerskolan. Och att andelen elever med utländsk härkomst blir allt större.

– När jag började här år 2000 var andelen invandrare 30 procent. I dag närmar vi oss 60 procent. Det är aldrig bra när en eller ett par skolor får en sådan övervikt av resurskrävande elever. Man borde helt enkelt sprida gracerna lite mer, säger Levander.

Får ni inte ett extra tillskott i form av strukturbidrag för att ta hand om just de elever ni möter?

– Jo, men de pengarna räcker inte till. Det visar inte minst de senaste årens kvalitetsuppföljningar, där avgångseleverna på Ramneröd har ett betydligt lägre genomsnittligt meritvärde än övriga skolor i kommunen, säger Levander och syftar på den senaste kvalitetsuppföljningen, som visade att det skiljer 50 poäng mellan Ramnerödsskolans och Västerskolans genomsnittliga meritvärde för avgångseleverna.

– Om inte den negativa spiralen vänds går vi mot en gettoisering av stans norra stadsdelar. Dalabergsskolan, Hovhultsskolan och Ramnerödsskolan är alla för tungt belastade för att kunna leva upp till kravet om likvärdighet. Men det här är inte enbart ett skolproblem. Det handlar även om bostadsfrågan. Vilka som har råd att bo i vissa områden och vilka som väljer att flytta härifrån så fort de får chansen.

Hur ser du på det fria skolvalet?

– Från fackets sida har vi inget emot ett fritt skolval. Men framförallt är vi för en likvärdig skola där kärnverksamheten, alltså undervisningen, fungerar. Det är först när man nått det målet som man kan man börja kosta på sig fria val och profileringar, säger Annika Levander.

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55