Lärare säger nej till tidigare betyg

Moderaterna presenterade idag sina prioriteringar i skolpolitiken (DN 14/2). Moderaternas skolutspel har flera förtjänster som är värda att lyftas fram och berömmas. Men inte när det gäller betygen, där har man lärarna emot sig, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i Dagens Nyheter.

Publicerad

Moderaterna fokuserar på kunskap med målet att förbättra skolresultaten med sina prioriteringar. Lärarnas Riksförbund välkomnar de flesta av förslagen. Men inte betyg från årskurs tre. Där tycker en stor majoritet av lärarkåren att man är fel ute, enligt en färsk undersökning som presenteras av Lärarnas Riksförbund.

I undersökningen har 3 760 lärare fått frågan: Från och med vilken årskurs tycker du att betyg ska ges i grundskolan?

Det visar sig att Moderaternas förslag om betyg i årskurs 3 har svagt stöd i lärarkåren. En majoritet av lärarna vill att betyg ska ges för första gången från och med årskurserna 6 eller 7. Endast 8 procent vill se betyg från årskurs 3.

Med det resultatet i åtanke verkar det som att regeringen landat rätt när det gäller att besluta om betyg från årskurs 6. Höstterminen 2012 sattes betyg på elever i sexan för första gången.

Årskurs sex är utifrån ett professionsperspektiv en lämplig tidpunkt att börja sätta betyg. Det måste väga tyngre vad våra välutbildade lärare, vana vid betygssättning, anser i denna fråga, än vad politiker föreslår.

Vi välkomnar att Moderaterna avser att satsa på en stärkt lärarroll. Det är ett efterlängtat steg eftersom statsministern redan i sin första regeringsförklaring särskilt lyfte fram lärarna och slog fast deras betydelse för Sverige. Nu är det hög tid att konkretisera detta. Därtill är den fortsättning med fler förstelärare och lektorer som aviseras viktig för att stärka satsningen på fler karriärsteg för lärare i grundskolan och gymnasiet.

Förslaget om tidigare skolplikt är också helt i enlighet med det Lärarnas Riksförbund fört fram. Men moderaterna måste ta ett steg till och föreslå skolstart från sex år. Internationellt är det naturligt att börja skolan tidigare än vad man gör i Sverige. Exempelvis Nya Zeeland och Storbritannien har skolstart från sex respektive fem års ålder.

Att Moderaterna vill ha mer undervisningstid i matematik, svenska och engelska är också mycket bra. Men då måste det finnas nationella stadievisa timplaner så att man vet vad man utgår från och vad eleverna får. Vi måste ha en lägsta garanterad undervisningstid per ämne och stadium.

Det förslag som vi avvisar helt är att införa betyg från tredje klass. Vi måste låta de betygsreformer som nu genomförs att sätta sig först, innan nya betygsgränser förs fram. Lärarnas Riksförbund menar att eleverna ska ha skriftliga omdömen och utvecklingsplaner i låg- och mellanstadiet och sen få betyg.

Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55