Första steget mot en ny likvärdig skola

Idag kan vi ha sett något stort hända för svensk skola. Vi kan ha fått se det första steget tas mot en ny nationell kunskapsskola där likvärdigheten och kvalitén är i högsätet. Det är glädjande att moderaterna lyfter skolan som en nationell angelägenhet, skriver Metta Fjelkner på Newsmill.se

Publicerad

I dag presenterade moderaterna de kommande skolpolitiska reformer som partiet avser att driva framöver. Lärarnas Riksförbund menar att moderaternas skolutspel har flera förtjänster som är värda att berömmas och lyftas fram. Det enda förslag där man är fel ute är att införa betyg redan i årskurs tre.

Med sina prioriteringar fokuserar moderaterna på kunskap med målet att förbättra skolresultaten. Lärarnas Riksförbund välkomnar de flesta av förslagen. Det viktigaste med moderaternas starka fokus på en kunskapsskola är att man så tydligt lyfter fram den nationella likvärdigheten i skolan och att den måste värnas.

Likvärdighet och kunskap i fokus
Vi gläder oss åt att M så tydligt tar ställning för likvärdigheten i skolan. En sådan förutsätter en finansiering av skolan som garanterar alla elever en likvärdig skola.

Med insikten om skolans som en nationell angelägenhet blir också nödvändigheten av ett starkare statligt ansvar uppenbar. Om moderaternas skoltalesperson Tomas Tobé menar allvar när han säger att det är oacceptabelt att skillnaderna är så stora mellan olika skolor och olika kommuner, så är det en mycket viktig markering som görs.

Om vi nu får stöd av moderaterna i synen på skolan som ett verkligt nationellt ansvar så behöver vi också gå vidare och diskutera en ny nationell finansiering som ger ramarna för en nationell kunskapsskola, i verkligheten.

I det som moderaterna presenterar idag finns det nämligen goda förutsättningar att fortsätta stärka skolans resultat och även lärarnas ställning och möjlighet att klara sitt uppdrag.

Stärkt lärarroll viktigt
Vi välkomnar särskilt att moderaterna avser satsa på en stärkt lärarroll. Det är ett efterlängtat steg eftersom statsministern redan i sin första regeringsförklaring lyfte fram lärarna som enda yrkesgrupp och slog fast deras betydelse för Sverige. Nu är det hög tid att konkretisera detta.

Dessutom är den fortsättning med fler förstelärare och lektorer som aviseras av Anders Borg och Tomas Tobé idag mycket viktig för att stärka satsningen på fler karriärsteg för lärare i grundskolan och gymnasiet.

Tidigare skolstart höjer ambitionsnivån
Förslaget på tidigare skolplikt är också helt i enlighet med det Lärarnas Riksförbund fört fram. Men moderaterna måste ta ett steg till och föreslå skolstart från sex år. Internationellt är det naturligt att börja skolan tidigare än vad man gör i Sverige. Exempelvis Nya Zeeland och Storbritannien har skolstart från sex respektive fem års ålder.

Att moderaterna vill ha mer undervisningstid i matematik, svenska och engelska är också det mycket bra. Men då måste det finnas nationella stadievisa timplaner så att man vet vad man utgår från och vad eleverna får. Vi måste ha en lägsta garanterad undervisningstid per ämne och stadium.

Det förslag som vi dock avvisar helt är som sagt införandet av betyg från tredje klass. Vi måste låta de betygsreformer som nu genomförs att sätta sig först, innan nya betygsgränser förs fram. Här vill jag att politikerna lyssnar på de betygssättande lärarna.

Majoritet av lärarna vill ha betyg från årskurs sex eller sju
Idag presenterar Lärarnas Riksförbund nämligen en undersökning bland 3 760 lärare som svarar på frågan om betygssättningen i grundskolan. Det visar sig att moderaternas förslag om betyg i årskurs 3 har svagt stöd i lärarkåren. En majoritet av lärarna vill att betyg ska ges för första gången från och med årskurserna 6 eller 7. Endast 8 procent vill se betyg från årskurs 3. Men 27 procent av lärarna kan dock tänka sig betyg tidigare än årskurs 6.

Med det resultatet i åtanke verkar det som att regeringen landat rätt när det gäller att besluta om betyg från årskurs 6. Höstterminen 2012 sattes betyg på elever i sexan för första gången.

Årskurs sex är utifrån ett professionsperspektiv en lämplig tidpunkt att börja sätta betyg. Det måste väga tyngre vad våra välutbildade lärare, vana vid betygssättning, anser i denna fråga, än vad politiker föreslår.

Men med denna enda fråga lagd åt sidan, så kan vi ha sett något stort idag för svensk skola. Vi kan ha fått se det första steget tas mot en ny nationell kunskapsskola där likvärdigheten och kvalitén är i högsätet.

Den svenska skolan måste återupprättas och fokus måste vara kunskap. Exakt hur det ska gå till ser jag fram emot att vi kan få diskutera med alla riksdagspartierna. Moderaterna har här möjligheten att spela en ledande roll.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55