Moderaterna har lågt förtroende bland lärarna

Bara var tredje lärare har förtroende för moderaternas skolpolitik, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner på Newsmill.se

Publicerad

Skolfrågan blir allt mer viktig för partierna. Alla vill komma ut i denna för väljarna avgörande fråga. Men förvånande nog är partiernas skolföreträdare nästan helt osynliga, till och med i lärarkretsar. Idag offentliggörs en förtroendeundersökning som gjordes i mitten av januari där 3800 lärare svarat.

Den visar att Folkpartiet är det parti som har högst förtroende i skolfrågor. 49 procent av lärarna ger dem godkänt. Därefter kommer Socialdemokraterna på 43 procent och Miljöpartiet på 42 procent. Moderaterna är fjärde parti med 35 procent.

Slutsatsen är att partierna får rycka upp sig om de vill påverka debatten med tydliga förslag och förbättringsambitioner! Annars kan de många skolutspel vi nu ser nästan dagligdags bara bli till slag i luften som endast ger kortvariga avtryck.

Politiska journalister, statsvetare och andra insatta tycks överens om att skolan blir den centrala frågan i nästa riksdagsval 2014. Många vill synas, men ska man synas måste man ha kända och tydliga företrädare. Det borde också bekymra partierna att lärarna, som ändå är intresserade av skolan, känner till så få av de skolpolitiska företrädarna.

I den undersökning som tidningen Skolvärlden presenterar idag är det egentligen bara utbildningsminister Jan Björklund (FP) samt skolpolitikern Ibrahim Baylan (S) som syns och uppmärksammas av lärarna. Absolut högst förtroendesiffror har Björklund, som får godkänt betyg, eller högre av 51 procent av lärarna – vilket är helt i strid med vad vissa andra mätningar tidigare visat. Därefter följer Baylan på 40 procent.

Kännedomen om övriga skoltalespersoner är mycket dålig. Hela 73 procent känner inte ens till Annika Eclund (KD) och 72 procent känner inte till Ulrika Carlsson (C). 63 procent känner inte till Jabar Amin (FP). 56 procent känner inte till Tomas Tobé (M).

Ska skolpolitikerna ha trovärdighet i skoldebatten och utbildningspolitiken måste det finnas en kontinuerlig uppmärksamhet och en tydlig politik. Och de måste givetvis lyssna både på lärarna och på väljarna, som tycker skolan är viktig och oroas av vad som hänt de senaste tjugo åren, sedan kommunaliseringen av skolan.

Samtidigt framgår det tydligt i flera av Lärarnas Riksförbunds väljarundersökningar att många partier tyvärr är i otakt med sina väljare.

I en undersökning säger nästan tre av fyra att staten bör finansiera skolan. I en annan undersökning säger sex av tio att skolans resultatutveckling skulle gynnas av statlig finansiering.

Detta står i stark kontrast till de budskap som hörs från flera partiers ledningar där många vägrar se behovet av förändring i skolans styrning.

Intressant är att det största regeringspartiet, Moderaterna, är så lågt rankade i förtroendemätningen. Bara var tredje lärare har förtroende för partiets skolpolitik och bara femton procent har förtroende för partiets skolpolitiska talespersonen, som visserligen är relativt nytillträdd.

Samtidigt visar andra undersökningar att en majoritet av de moderata väljarna vill att staten tar ett större ansvar för skolan. Här har moderaterna som näst största parti alla möjligheter att ta plats och gå i takt med sina väljare.

Den svenska skolan måste återupprättas och fokus måste vara kunskap. Exakt hur det ska gå till ser Lärarnas Riksförbund fram emot att vi kan få diskutera med alla riksdagspartierna. Moderaterna och andra har här möjligheten att spela en ledande roll.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55