Lärarnas Riksförbund har kämpat för karriärtjänster

Nyligen kunde vi läsa en ledartext i Gotlands Allehanda (2/3) där det påstås att Lärarnas Riksförbund ”inte gjort något väsen” kring de nya karriärtjänsterna för lärarna. Skribenten Daniel Persson dristar sig till att undra om ”förbundet blivit så småsint att det inte kan erkänna att detta kommer att gagna lärarkåren”, skriver Metta Fjelkner i Gotlands Allehanda.

Publicerad

Det är att gravt missförstå hur det förhåller sig. Det var nämligen Lärarnas Riksförbund som gav hela idén till karriärreformen och det är vi som drivit den hela vägen från 1995 och det var också vi som beskrev modellen med förstelärare och lektor i en debattartikel på SvD Brännpunkt i maj 2011.

Det är bara att läsa innantill i det pressmeddelande vi skickade ut när regeringens beslut tillkännagavs:

”Det gläder mig att regeringen lyssnat på Lärarnas Riksförbund och insett att det behövs en uppvärdering av lärarna och också en möjlighet att göra lönekarriär som lärare. Nu gäller det att även skolans kommunala huvudmän tar sitt ansvar, utöver införandet av karriärsteg behövs också satsningar på alla lärares arbetsvillkor.”

Dessa ord gäller fortfarande.

Vad gäller lärarnas löner är det ett faktum att grundskolans och gymnasieskolans lärares löneläge släpar efter och ligger tiotusen kronor under andra jämförbara yrkesgrupper.

Det är unikt att regeringen och staten går in i lönepolitiken. Men det är samtidigt ett iögonfallande underkännande av det kommunala huvudmannaskapet för skolan.

Frågan om hur vi ska kunna få en verkligt nationell kunskapsskola kommer bli allt viktigare och behovet av åtgärder som en ny finansiering av skolan blir allt tydligare.

Vi ser alltfler tecken på att politiker från i stort sett alla partier börjar inse att skolan måste ha en tydligare nationell styrning. Det talas till och med om att frågan om återförstatligande av skolan kan behöva omprövas.

Man kan ju avslutningsvis fråga sig varför kommunerna ska ha kvar skolan när de inte ens lyckas lönesätta skolans viktigaste tillgång - lärarna - rätt.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55