Upp till bevis om ni menar allvar

Genom att nöja sig med att sänka bolagsskatten med 2 procent kan Stefan Löfven och Magdalena Andersson rusta Sverige med den kunskap som krävs för att klara konkurrensen, skriver Carl Bennet och Metta Fjelkner i en debattartikel i Expressen.

Med Stefan Löfven har Socialdemokraterna fått en partiledare med en uttalad förståelse för skolans och utbildningens betydelse för industrins utveckling - och i förlängningen den svenska välfärds-modellens överlevnad.

Vårt konkreta förslag ger Stefan Löfven - och hans kandidat till finansministerposten Magdalena Andersson - nu möjlighet att gå från ord till handling. Genom att sänka bolagsskatten med 2 procent i stället för föreslagna 4 procent kan vi finansiera de satsningar som behöver göras inom utbildning och forskning för att Sverige skall kunna möta framtiden med internationell konkurrenskraft.

Svensk industri har en bra historisk plattform att stå på. Vi arbetar decentraliserat och med en bra produktivitet. Vi har förstått globaliseringen. Sverige har klarat sig bra hittills trots ekonomisk turbulens, men vi vilar tungt på gånga tiders långsiktighet.

Helt avgörande för vår våra gemensamma framtida möjligheter är kunnandet i industrin och att hela utbildningsväsendet höjer ambitionsnivån. Ett litet land behöver stora kunskaper, och dessa kunskaper måste alla elever få möjlighet att ta del av.

Vi måste satsa på kunskap och utbildning i grundskola och gymnasieskola. Vi måste höja ambitionsnivån - och satsa ännu mer på högre utbildning och forskning. Det handlar om tre områden där vi kan höja Sverige.

1. Höga kunskapsambitioner inom grund- och gymnasieskolan

Ett flertal av de reformer som nu genomförs är ett steg i rätt riktning, men långt ifrån tillräckligt. Sverige har allt att vinna i att hämta inspiration från andra länder.

Hämta kunskapsinspiration från Finland

I Finland präglas skolsystemet av en tilltro till att lärarkåren via sin utbildning ska klara sitt uppdrag. Politikerna sätter upp färre men tydligare mål, och läraren kan fokusera på sin undervisning.

Hämta inspiration från Singapore när det gäller att locka till läraryrket

I Singapore är det inte ovanligt att lärarlönerna är i nivå med läkarlönerna. Det är helt avgörande att locka de mest lämpliga och de mest motiverade studenterna till läraryrket.

Hämta inspiration från Tyskland för att lösa ungdomsarbetslösheten

I Tyskland ligger ungdomsarbetslösheten på cirka 7-8 procent. Svenska ungdomar måste få en chans i arbetslivet. Via ett fungerande praktiksystemet och ett väl utbyggt lärlingssystem kan eleverna varva yrkesutövning med teori. Detta kräver oerhört mycket mer i vilja från skolan och från näringslivet.

2. Sverige borde fördubbla andelen av BNP som ska gå till forskning och utveckling.

Regeringens ambitioner när det handlar om att satsa på forskning och utveckling är långtifrån tillräckliga. Ambitionerna om att minst en procent av BNP avsätts ligger visserligen i topp i världen, men räcker inte för Sveriges del. Sverige borde fördubbla satsningarna inom kort för att möta konkurrensen på världsmarknaden och avsätta två procent till forskning och utveckling. Vid sidan om att det avsätts tillräckligt med resurser borde fokus ligga på att skapa forskarmiljöer i världsklass.

3. Höga ambitioner kan finansieras av bolagsskatter

Det är via en gemensam finansierad välfärd som vi ska bygga ett konkurrenskraftigt utbildningssystem. Stora investeringar inom forskning och utveckling kommer att generera en möjlighet för svenska företag att växa. Genom att sänka bolagsskattenten med 2% i stället för föreslagna 4% kan vi finansiera de satsningar som behöver göras inom forskning och utbildning för att Sverige skall kunna möta framtiden med internationell konkurrenskraft.

Sverige har tidigare utmärkt sig för förmåga till samarbete och engagemang när det verkligen gäller. Vi kan göra det igen.

Det är den samlade kompetensen som avgör möjligheten till framgång - summan av allas förmågor i samverkan är framtidsvägen. Sverige måste ge tidiga och många möjligheter. Alla behövs i ett samhälle där kunskap, utbildning och bildning utgör grunden och låter människors engagemang vara drivkraften.

Carl Bennet, Industriman, styrelseordförande i Göteborgs universitet, Getinge,
Lifco & Elanders

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund