Vi lärare måste ta tillbaka debatten om vårt eget yrke

Lärarnas situation är ohållbar, men samtidigt har vi själva ett ansvar för vilken bild som förmedlas av våra jobb. Låt oss därför dela med oss av allt det som gör läraryrket fantastiskt. De enda som vet hur en lärares vardag ser ut är vi lärare – och nu vill vi ta mer plats i debatten. Därför lanserar vi idag kampanjen #blilärare på sociala medier, skriver Freddy Grip, ordförande i LR Stud, och Lina Johnson, lärare, på SVT Debatt.

Publicerad

Debatten om skolan har onekligen varit het de senaste åren. Politiker och intresseorganisationer har gjort ett fantastiskt arbete med att få skolfrågor på agendan och genomfört många förändringar, även om mycket arbete kvarstår.

Lärares arbetssituation är idag ohållbar. Ett kvitto på det är det föreläggande om vite på 2 miljoner som Arbetsmiljöverket utdömt till Stockholm stad om de inte genast vidtar nödvändiga åtgärder. Arbetssituationen och lönen har gjort att yrkets status har sjunkit som en sten.

En stor del av det arbete som ligger framåt i tiden består av att förändra inställningen till lärarna och läraryrket. Dock förs denna debatt i mångt och mycket av människor som inte befinner sig i skolan. Människor som inte vet hur en lärares vardag de facto ser ut.

Lärarkåren är en stor yrkesgrupp, närmare 120 000 i grundskolan och gymnasieskolan. Men var är vår röst? Vi lärare ansvarar till stor del i att förändra andra människors inställning till vår profession genom att dela med oss av allt det som är bra med vårt yrke, det som gör det speciellt.

Befinner man sig inte i skolans värld är det omöjligt att se och förstå hur vår vardag ser ut, att det finns så mycket mer än undervisning. Vårt yrke inkluderar bland annat handledning, socialt samspel och gruppsykologi bara för att nämna några saker.

Alla dessa uppgifter gör läraryrket till ett komplext yrke, något som många idag inte förstår. Speciellt inte om man enbart lyssnar till debatten som pågår.

Dagens unga som lever med sociala medier, som en naturlig del av sin vardag, tar del av debatten och den negativa bild som sprids av läraryrket. Dessa unga är de potentiella lärarna. Vi vill locka de drivna, engagerade och välutbildade till att bli våra framtida kollegor och de befinner sig i de sociala medierna. Därför måste vi lärare synas och höras i debatten.

Det är dags att utvidga Skolverkets kampanj För det vidare genom att alla lärare förmedlar de fantastiska delarna som läraryrket innehåller – det som gör att en del studenter idag faktiskt väljer lärarutbildningen, det som gör att massor av lärare stannar kvar trots lön och villkor.

Därför lanserar vi nu en kampanj på sociala medier under #blilärarelänk till annan webbplats där vi alla deltar. Det är dags att vända skolresultaten, debatten och ge politikerna mod att ta beslut för att förbättra för landets lärare.

Alla röster och alla bidrag är viktiga – från alla som är eller vill bli lärare.

Lina Johnsson, lärare

Freddy Grip, ordförande Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55