Fortbilda lärare för IT i skolan

Det verkligt revolutionerande med IT i undervisningen har vi ännu inte sett, men det kommer i framtiden. Och då handlar det egentligen inte om IT, utan om lärandet, menar Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Det talas mycket om hur viktiga lärarna är för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Det borde talas ännu mer om det – och att vi måste satsa på att lärarna ska var verkligt ämneskunniga och utbildade och behöriga för rätt ämne och skolform. De ska vara de experter på lärande vi har rätt att förvänta oss. De ska inte vara allmän personal i skolan, som utför administrativa rutinsysslor som inte handlar om att utvecklas undervisningen och elevernas lärande.

Detta blir inte minst viktigt i tider som dessa: Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har så mycket information varit så lättillgänglig som den är idag. I ett sådant informationslandskap behöver inte eleverna sämre rustade lärare och mindre tillgång till dem och deras undervisning, de behöver snarare mer.

I det läge vi nu befinner oss i är det viktigt att förstå betydelsen av att lyfta fram duktiga lärare som kommit långt i utvecklingen av IT-användande i sin undervisning. De måste få verka som inspiratörer och spjutspetsar. De erfarenheter som görs måste ligga till grund för fortsatt utveckling av IT-baserade undervisningsmetoder. Därför är det viktigt för Lärarnas Riksförbund att delta i mässor som Framtidens lärande och att vara samarbetspartner i arrangemang och priser som Guldäpplet och Innovativa lärarpriset.

Den svenska skolans IT-historia har varit en lång och knagglig resa. Sannolikt ligger det verkligt revolutionerande med IT i undervisningen fortfarande framför oss. Hittills har frågan handlat om tillgång, nu måste den handla om innehållet.

Studier visar att IT i undervisningen kan ha positiva effekter på elevernas lärande om verktygen är en naturlig del av ett pedagogiskt sammanhang. Det är viktigt att inse att de är skickliga lärare som skapar dessa sammanhang och sätter verktygen – läromedlen – i sitt rätta pedagogiska sammanhang utifrån elevernas behov och de mål som ska nås. Detta visar tydligt att lärarens betydelse inte minskar med utvecklingen, utan ökar.

Ur detta perspektiv är det viktigt att se resultaten i Lärarnas Riksförbunds rapport ”IT i undervisningen”, som visar att lärare efterfrågar tid till att utveckla användandet i undervisningen och att fortbilda sig. Lärarnas Riksförbund välkomnar därför också IT-minister Anna-Karin Hatts besked om ett kommande lärarlyft på området. Men det måste då kombineras med en insikt om att den långsiktiga grunden för att utveckla den nya tekniken också innebär satsningar på lärarnas arbetsvillkor, med tillräcklig tid, med stöd och med möjligheter att förbereda, planera och utveckla undervisningen. Men också att följa upp och utvärdera det gemensamma arbetet.

Bara så når vi högre i kunskapsresan. Genom tid, fokus och rätt förutsättningar. Och genom att inse att människorna faktiskt styr maskinerna.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55