Operationen lyckades men patienten dog

Debatten om statligt ansvar för skolan har nått en ny nivå. Nu är inte frågan om skolan måste få en ökad statlig styrning och ökat statligt ansvar, utan snarare när, skriver Bo Jansson och Per Thullberg.

Väljarna fortsätter att ge sina tydliga besked till politikerna när över 60 procent säger, när Sifo frågar: ”Vi vill ha en statlig skola”. Det finns också andra undersökningar från Demoskop och Novus som visar siffror på över 80 procent.

Det väljarna egentligen säger är att skolan ska vara likvärdig och nationellt finansierad och de vill se ett nationellt tydligt ansvarstagande. Svenska folket är inte nöjda med den styrning som har byggts upp. Man ser att lärarna inte ges rätt förutsättningar i form av löneutveckling och fortbildning eller satsningar på skolans kunskapsuppdrag.

Svaret som vi får från SKL är mycket talande. Kommunernas företrädare flyr ansvaret och ser bara problem och svårigheter när debatten ska handla om hur skolan som system ska kunna bli effektivare och bättre för att alla elever ska få en likvärdig och bra skolgång.

Vi vill ha en seriös dialog där kommunernas företrädare inte talar om svartmålning när kritik framförs, utan inser att det krävs systemförändringar och inte sätter sig på tvärs, utan lyssnar och samarbetar för skolans och elevernas skull.

Vi menar nämligen att kommun och stat måste samarbeta mer och bättre. Men vi anser att kommunerna har haft sin tid som huvudansvariga för skola. Nu måste staten ta över ansvaret. Givetvis i nära samarbete med kommunerna och SKL.

Vi gläder oss också över att fler nu vågar tala fritt om vad de ser. Som den kommunalalänk till annan webbplatsförvaltningscheflänk till annan webbplats som vittnade om problemen i kommunskolan i Sveriges Radios serie #kaosklass i början av veckan. Denne förvaltningschef, som har ett flertal rektorer under sig, skriver:

”Min slutsats, efter att ha arbetat i flera kommuner, är att nu måste den svenska skolan åter förstatligas. Då kan likvärdighet, bland annat beträffande resurstilldelning och styrning, uppnås för landets skolor totalt sett.

Det går inte att prestige och okunskap om skolans verksamhet får prägla kommunpolitikerna styrning av skolan så som det sker idag. Pedagogisk kompetens och sakkunskap måste lyftas fram i första rummet. Styrdokument och skolverklighet måste på bästa sätt synkroniseras. Annars förblir pedagogers och skolledares uppdrag omöjligt att genomföra.”

Vi kan bara instämma.

Vårt mål är att frigöra lärarnas professionella resurser och kreativitet. Vi menar att skolan som är landets viktigaste kulturinstitution inte ska drivas som en kommunal förvaltning. Det har förminskat skolan. Det krävs att de ansvariga inser detta och satsar på skolans kultur- och kunskapsuppdrag.

Det är intressant att SKL nu letar vetenskapliga bevis och vill luta sig på forskningen. Var hittar man den forskning som stöder en utveckling som den svenska där eleverna förlorar i kunskaper gång från gång och det snabbare än i något annat land?

Det är märkligt att inte SKL funderar över orsakerna till en utveckling där den svenska skolan under kommunalt styre förlorat mest i kunskaper av alla jämförbara länder. Är de nöjda med att operationen lyckats men patienten ligger och dör?

Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund

Per Thullberg, professor i historia, fd rektor vid Södertörns högskola och generaldirektör vid Skolverket 2003–2010

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55