Tomas Tobé föregår regeringens utredning om kommunaliseringens effekter

Det är bra att Tomas Tobé har höga ambitioner för skolan, men det är varken riksdag eller regering som kan genomföra de förändringar som Tobé föreslår. Därför blir det lite märkligt när Tobé förespråkar en fortsatt kommunal skola trots att många kommuner misslyckats genomföra de senaste årens reformer.

Låt oss titta på de reformer som regeringen drivit igenom de senast åren och hur reformerna inte fått fäste i kommunerna.

  1. Introduktionsåret som skulle garantera lärarstudenter en effektiv introduktion i yrkeslivet är ett exempel på en reform som kommunerna inte tagit ansvar för. Så många som 4 av 10 lärarstudenter fick inget introduktionsår och kunde alltså inte få sin legitimation. Det var så allvarligt att regeringen nu lagt fram ett nytt lagförslag som slopar kravet på introduktionsår. Men det finns fortfarande inga satsningar som garanterar att kommunerna tar sitt ansvar och inför den enligt forskning på området så viktiga introduktionen.
  2. Karriärtjänsterna är i allra högsta grad något efterlängtat och Tobé skriver att fler ska inrättas. Dock finns det brister i implementeringen av de som redan införts. Enligt Lärarnas Riksförbunds enkät till sina ombud uppger 35 procent att arbetsgivaren antingen valt att inte inrätta karriärtjänster eller inte sökt hela beloppet som finns till förfogande för dessa tjänster. Vidare uppger 86 procent att tjänsterna inrättats som tidsbegränsade förordnanden och 71 procent säger att lönen betalas ut som lönetillägg. Detta trots att staten varit tydlig med att det är ett långsiktigt åtagande och att tjänsterna ska vara fasta och lönerna ska höjas.
  3. Den nya lärarutbildningen har inte någon ambition att dimensionera efter arbetsmarknadens behov. Att det i höstas endast fanns 17 förstahandssökande med kemi i någon kombination i hela Sverige är katastrof och då måste mycket göras och politiker måste våga ta i de stora frågorna.

Vi håller med Tomas Tobé att vi ska prioritera det som har stöd i forskning och erfarenhet. Kommunaliseringen genomfördes utan någon ordentlig utredning som grund. Om några veckor kommer Leif Lewin presentera sin utredning om kommunaliseringens effekter. Att föregå utredningen och helt avfärda ett förändrat huvudmannaskap är beklagligt.

Vi skulle vidare behöva göra ordentliga utredningar och ifrågasätta både det fria skolvalet och friskolors etablering, inte för att nödvändigtvis ta bort dessa men förändra reformerna i enlighet med just den forskning och erfarenhet Tobé efterfrågar. Det är trots allt bara Chile som har en lika liberal skolmarknad som Sverige. En marknad som tillåts göra vinst på garanterade skatteinkomster, erfarenheten här säger här att vi måste gå en annan väg. Låt oss utreda frågan på allvar.

Politikens uppgift är att ge skolan och lärarna förutsättningar att axla sitt stora ansvar. Det görs genom att göra yrket attraktivt med goda villkor och bra lön. Detta kräver dock att de ambitioner som nationella skolpolitiker har också få genomslag ute på skolorna. I dag ser verkligheten inte ut så, för kommunerna har inte samma ambitioner eller vilja att satsa där det behövs och därför utesluter inte vi lärare att det kommunala huvudmannaskapet måste förändras.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Freddy Grip, ordförande Lärarnas Riksförbunds studerandeförening

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55