Centerpartiet sviker den svenska skolan

Om Centerpartiet, som i dag samlas till kommundagar i Malmö, inser att deras "heliga ko"-decentralisering inte passar för skolan, skulle de kunna se att ett tydligare nationellt ansvar för skolan kan åstadkomma det man strävar efter. Det skriver Bo Jansson, ordföranden i Lärarnas Riksförbund, i en debattartikel i Kvällsposten.

Det har gått mer än 20 år sedan skolan kommunaliserades och kommunerna har haft all möjlighet att satsa på skolan.

I stället har utvecklingen gått åt helt fel håll. Ändå ifrågasätter Centerpartiet inte den misslyckade decentraliseringen. Detta trots att partiet röstade emot beslutet att kommunalisera skolan.

Samtidigt ser vi att cirka 60 procent av Centerns väljare vill se en statlig skola. Den paradoxen borde partiledningen fundera över.

En granskning som Lärarnas Riksförbund låtit göra visar att sedan valet 2010 har över 50 000 ungdomar gått ut grundskolan utan grundläggande behörighet för gymnasiet. Denna kritik omfattar alla partier, men nu riktar vi oss mot Centern - ett parti som styr i över 40 kommuner.

Är nedslående

Dessa kommuners styrande centerpolitiker följer inte partiets uppmaning att satsa på skolan och det rimmar inte med kampanjen "Skolresan" som partiledningen genomförde förra året då man åkte genom landet för att tala om en skola i världsklass.

Centerpartiet frågade sig under denna resa: "Hur utformar vi en hållbar skola för kunskap och kreativitet, med hjälp av modern teknik och med avstamp i aktuell forskning på hjärna och lärande?"

Resultatet i de cirka 40 kommuner där man styr är nedslående. Där har fler än 3 100 ungdomar inte uppnått behörighet till gymnasiet sedan 2010. Detta är politikernas ansvar.

Tomma ord

Ungdomen sviks. Mer än var tionde klarar sig inte genom grundskolan. Det sorgliga är att svenska kommunpolitikerna är nöjda så fort de presterar som genomsnittet. Glesbygdskommunerna i Sverige, där Centerpartiet är starkt, visar dessutom lägre vilja än andra kommuner att uppvärdera lärarlönerna - i dessa kommuner är lönerna lägre och löneökningarna sämre. Hur ska dessa kommuner kunna locka kvalificerade lärare?

I den kampanj som Lärarnas Riksförbund lanserade i veckan, Skolvalet2014.se, kan man tydligt se att Centerpartiet är det enda parti som inte prioriterar skolan. Alla andra partier värderar skolan högt, men Centerpartiet, sätter inte skolan på sin topp tre-lista inför det kommande riksdagsvalet.

Centerpartiets ambitioner verkar tyvärr mest vara tomma ord om man ser till hur det faktiskt ligger till i deras egen praktik.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55