Lewins utredning ger förutsättningar för nytt samtal om ansvaret

Lärarnas Riksförbund kräver att skolan rätas upp genom ett nytt modernt huvudmannaskap. Med professor Leif Lewins utredning har vi fått det resultat vi vill ha och som vi känner igen från vår lärarvardag. Visst är det så att kommunaliseringen av skolan misslyckats, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Vi vet att lärarna håller med och vill ha statlig skola nu. Men exakt hur ett nytt och modernt statligt huvudmannaskap ska utformas i detalj återstår att utredas. Till skillnad från när man kommunaliserade skolan vill vi att det ska ligga saklig grund för en reform. Det viktiga för oss är att resurserna går direkt till skolan och till undervisningen.

Denna stora statliga utvärdering av kommunaliseringen av skolan är en utredning som underkänner dagens skolsystem. Det är förmodligen därför som kommunskolans förespråkare är nu så pressade och stressade.

Det är inte förvånande att enligt Lärarnas Riksförbunds nya undersökning bland 2.000 lärare, i ett representativt urval av lärare oavsett facklig tillhörighet, så vill åtta av tio lärare att staten övertar huvudansvaret för den svenska skolan. Hela 94 procent av dessa lärare anser dessutom att en sådan reform är angelägen. Stödet för att staten nu ska ta ett helhetsansvar för skolan är extremt starkt i hela lärarkåren.

Den gamla kommunskolans förespråkare börjar bli desperata. Det märks inte minst när SKL:s företrädare Per-Arne Andersson går ut i en debattartikel och försöker svärta ner utredningen innan den presenterats. Att som tjänsteman för ett tydligt partsintresse gå ut och såga en av Sveriges mest erfarna och framstående statsvetare visar bara att man efter 25 år fortfarande inte är beredd att hantera skolan på ett seriöst sätt. Makt och pengar väger tyngre än att ta ansvar för Sverige och alla elevers rätt till likvärdig utbildning.

Efter Pisaundersökningen som visar på katastrofala resultat för svensk skola borde det vara uppenbart för alla att det behövs ett tydligare ledarskap och en långsiktig finansiering för svensk skola.

Jag blir dock besviken när jag i debatten efter det att Lewins utredning presenterats ser att statsminister Fredrik Reinfeldt närmast oreflekterat och kategoriskt vägrar diskutera hur huvudmannaskapet och ansvaret för skolan ska kunna justeras så att staten tar ett betydligt större ansvar. Faktum är att 62 procent av Moderaternas väljare vill ha en statlig styrd skola. De anser att staten ska ha huvudansvaret för skolan, det vill säga ansvar för finansiering, lärare och rektorer.

Likaså blir jag förvånad över att Socialdemokraternas skoltalesperson Ibrahim Baylan avfärdar Lewins utredning och nedlåtande kallar det ett beställningsverk. 67 procent av Socialdemokraternas väljare vill ha en statlig skola. Det vet vi från vår väljarundersökning om skolan bland 3.000 svenskar.

Slutligen, de som hävdar att skolan inte orkar med en reform till har fel. Argumentet att ”skolan behöver inte en stor omorganisation” håller inte. Det blir en ombildning för byråkrater, inte för lärare och elever.

I klassrummet blir reformen inte krånglig eller svår att genomföra. Det blir bara mer likvärdigt, tydligare ledarskap och hållbar finansiering. Det är hela förändringen för oss och den välkomnar vi.

Efter dagens utvärdering av kommunaliseringens effekter går det inte att blunda för den förändring som är nödvändig. Kommunerna kommer att behöva spela en roll i framtidens skola, men det är nu hög tid att blicka framåt, och påbörja en process för ett nytt modernt huvudansvar.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55