Det behövs ett sammanhållet huvudansvar för skolan

Krisen i skolan är den viktigaste frågan inför valet i höst. Kommunaliseringsutredningen visar att kommunaliseringen av skolan är ett misslyckande. Men politikerna är fortfarande trevande i försöken att hitta lösningar på krisen. Nu behöver elever, föräldrar, lärare och rektorer få komma till tals i skoldebatten. Det är dags för beslutsfattarna att lyssna på dem som lever och verkar i skolan varje dag.

Publicerad

Svensk skola står inför tre stora utmaningar:

  1. Alla elever får inte samma chans. Skolan har blivit ett lotteri, där olika kommuner satsar olika mycket på skolan.
  2. Kunskapstappet fortsätter. PISA-undersökningen bekräftar att svenska elevers kunskapsresultat fortsätter att sjunka. Försämringen är bland de största i Europa.
  3. Allt för få vill bli – eller stanna kvar som – lärare. Lärarna en nyckel för att komma till rätta med kunskapstappet.

Allt för stor del av debatten om skolan har ägt rum över huvudet på dem som berörs mest: elever, lärare, föräldrar och rektorer. För att verkligen möta de problem som finns på skolor runt om i landet, duger det inte med beslutsfattare som tycker och tänker bakom ett skrivbord.

Nu behöver fler röster höras: elever om lärarlösa lektioner, lärare om brist på tid för att förbereda lektioner, föräldrar om frustration över att deras barn inte får det stöd de skulle behöva, och rektorer som har blivit mer administrativa ledare än pedagogiska ledare.

Därför startar vi nu Skolvalet 2014: en möjlighet för lärare, elever, föräldrar och rektorer att via nätet direkt vara med i debatten om skolan: tycka till, lära sig mer, ställa frågor till skolministerkandidaterna och dela med sig av ny fakta och bra argument. Vårt mål är minst 100 000 ställningstaganden, frågor eller debattinsatser i valets viktigaste fråga. Ett upprop kommer att överlämnas till ansvariga politiker i riksdag, regering och på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Det är lätt att skylla misslyckandet på elever, lärare, rektorer eller föräldrar. Men faktum är att det i grund och botten handlar om att samhället inte har tagit sitt ansvar för den svenska skolan.

Det finns ingen enkel lösning på problemen i svensk skola. Det är också tydligt på politikernas respons: allt för många söker fortfarande efter lösningar på kunskapstapp och försämrad likvärdighet. Vi som arbetar och verkar i skolan varje dag vet att brister i styrning och ansvar är en av de viktigaste förändringarna som måste komma till.

Kommunaliseringen av skolan har misslyckats. Tillsammans med privatiserings- och valfrihetsreformerna på 1990-talet har kommunernas bristande ansvar för skolan bidragit till de sjunkande kunskapsresultaten och att elever i olika kommuner och skolor får olika förutsättningar att klara skolan.

Nu behövs en tydlig styrning, en statlig finansiering och ett sammanhållet huvudansvar för skolan. Tillsammans med ett tydligt kunskapsuppdrag och en ökad professionell frihet för lärare och rektorer är frågan om huvudansvaret för skolan helt avgörande dels för att skapa likvärdiga möjligheter för elever i olika kommuner.

Valet i september i år kommer att gå till historieböckerna som Skolvalet 2014. Det vi gör nu, är att genomföra en granskning av skolan på gräsrotsnivå. Detta är egentligen politikernas ansvar. Men nu måste vi öppna upp den offentliga debatten om skolan och ta in nya röster. Nu måste folket få säga sitt. Nu är det dags för elever, lärare, föräldrar och rektorer att höras i skoldebatten!

Helena Linge, lärare Skegrie skola, Trelleborg, och 2:e vice ordförande Lärarnas Riksförbund
Emil Andersson, elev Katedralskolan i Lund
Karin Birger, rektor Enebackeskolan, Höör
Kajsa Svärdebrandt, förälder Bara

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55