Bara staten kan garantera en likvärdig skola

Vilken skola man går i och vilken kommun man bor i får allt större betydelse för hur bra betyg man får. Skillnaderna har ökat efter kommunaliseringen och friskolereformen. Nu behövs ett förändrat huvudmannaskap, skriver Bo Jansson, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund.

De allra flesta i vårt land är överens om att en likvärdig skola ska innebära att alla elever oavsett bakgrund och var i landet de bor ska få en god utbildning, som är anpassad efter deras förutsättningar.

Men trots att det också är reglerat i lag att skolan ska vara likvärdig, så har likvärdigheten i svensk skola försämrats konstant sedan 1990-talet. Svensk skola ger eleverna allt mer olika förutsättningar att förverkliga sina livsprojekt beroende på vilken bakgrund de har och var i landet de bor.

Forskningen har kunnat belägga denna utveckling under flera år nu, bland annat genom att studera hur elever med olika bakgrund och i olika delar av landet lyckas i skolan. Göteborgsforskarna Jan-Eric Gustafsson och Kajsa Yang-Hansen har följt utvecklingen från 1989 till 2008. I en senare studie granskade de hur betydelsen av kommuntillhörighet utvecklats mellan åren 1998-2008.

Nu har Kajsa Yang-Hansen, på Lärarnas Riksförbunds uppdrag, fortsatt denna analys för åren efter 2008länk till annan webbplats. Där beskrivs hur betydelsen av elevens skol- och kommuntillhörighet har utvecklats från år 1989 fram till 2011. (Se diagram.)

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55